MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz




Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Model lodi jako historický zážitek

model-lodi.cz jako historický zážitek


Máte zálibu v dějinných událostech? Zajímají Vás historické bitvy či přelomové cesty či objevy? V těchto případech Vám doporučíme modely lodí, ze kterých si jistě vyberete tak, aby plně vyhověl Vašemu vkusu a očekávání.
Je to něco úžasného mít na svém stole model lodi, která se podílela a v mnoha případech je možno dokonce říci, že umožnila vznik události, o které se učíme ve školách, sledujeme filmy nebo čteme v knihách. Jistě bychom si přáli být přímými účastníky těchto příhod. Bohužel toto není již možné. Spokojme se alespoň s modelem,  který nám přiblíží atmosféru minulých časů. Při stavbě modelu vám projdou rukama všechny díly stejně tak jako kdysi se těchto částí lodí dotýkali jejich námořníci. V šeru pokoje se při pohledu na dokončený model v duchu přenesete na palubu lodi zmítanou větry a vlnobitím někde v opuštěné oblasti oceánu. To jistě vyvolá touhu seznámit se blíže s dobou, lidmi i s prostorem, který musela naše loď překonávat. Získáme také větší úctu k těmto výtvorům lidského umu a řemesla.

Tabulka dobře ukazuje typy stavebnic modelů lodí, které pro tento účel doporučujeme.
Kniha a mapa popisující blíže onu dobu jistě pomůže více pochopit myšlení i chování lidí plujících na našich lodích.

Návrat na obsah