MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Tři způsoby jak vázat výblenky

Výblenky byly provazové příčky, které společně s úponovými lany tvořily jakési provazové žebříky, které často používali námořníci ke šplhání do košů nebo na stěžně při manipulaci s plachtami.

Mnoho modelářů považuje vázání výblenek za jednu z nejobtížnější a nejvíce stresujících části stavby celého modelu. Někteří se dokonce snaží tuto část koupit již hotovou a na postavený model ji jen zavěsit.

My doporučujeme výblenky splétat vlastními silami. Nejlépe je když výblenky vážeme na modelu, až jsou natažená úponová lana.

Pro snazší práci dmůžeme umístit proužek bílého rýsovacího papíru za natažená úponová lana. Lana úpon i výblenek jsou na bílém pozadí dobře viditelná, čímž se práce ulehčí. Na bílý papír je možno nakreslit i linie výblenek, podle kterých se dobře dělá vlastní vyplétání. Při vyplétání si můžeme pomoci háčkem z pomůcek pro šití, nebo i pinzetou.

Jak na to
Pro vlastní vyplétání můžeme použít například některý z následujících způsobů:

Metoda 1
Krátké kousky výblenkových lanek pokládáme napříč úponových lan. V místech křížení zakápneme lepidlem. Konce odřežeme žiletkou.


Metoda 2
Trasu přes úponová lana prošíváme jehlou. Uděláme jednu řadu, křižující se místa zakápneme rychle schnoucím lakem, nejlépe černé barvy a pokračujeme další řadou. Po zaschnutí všech spojových bodů smyčky odřežeme žiletkou.


Metoda 3
Výblenkové  lanko uvažme jednoduchým uzlem k prvnímu úponovému lanu, pak k druhému a na konec k tomu poslednímu. Uzlíky zakápněme lakem, aby se nepovolovaly. Po zaschnutí odřežeme přesahující konce žiletkou.

Pozor na chyby
Mějme na paměti, že lana musí být spojena v každém místě, kde se křižují. Výblenková lana pokládejme ve vzdálenosti, která je znázorněna v návodě našeho modelu. Pokud tato informace chybí, můžeme vycházet z toho, že vzdálenosti výblenkových lan byla na skutečné lodi v rozmezí 35 až 38 cm. Pokud tuto hodnotu přepočítáme v příslušném měřítku modelu, dostaneme potřebný údaj. Na starších lodích bývala propojena všechna úponová lana. Na jiných lodích se můžeme setkat s tím, že výblenkami je spojeno pouze jen několik středních úponových lan.
Při splétání výblenkových lan je nutno dbát i na to, aby rozestupy úponových lan v úrovni každé řady byly stejné. Musíme se vyvarovat toho, že při splétání dané řady úponová lana postupným svazováním stahujme ke středu. To má za následek, že jednotlivá úponová jsou prohnutá místo toho, aby byla přímá.

A práce je hotova. Celek po dokončení ještě někteří modeláři natírají velmi řídkým matným lakem nebo zředěným bezbarvým lepidlem, aby vše dlouhodobě drželo tvar a lépe se čistilo.

Návrat na obsah