MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Royal Caroline, jachta Jeho Veličenstva Jiřího III

Od počátku 16. století přestala již běžná válečná nebo obchodní plavidla vyhovovat požadavkům šlechtických a panovnických rodů na pohodlí a reprezentaci a tak  královské rody přímořských států začaly pro přepravu svých příslušníků nebo při slavnostních námořních přehlídkách a jiných důležitých událostech využívat specializované lodě, jimž se říkalo královské jachty ačkoliv s podobou jachty jako takové neměly mnoho společného. Spíše se podobaly lehkým válečným plavidlům.
Mezi nejznámější patří plavidla anglické královské rodiny se jménem Royal Caroline. Tak jak se to u lodí často stává i zde byly dvě lodi téhož jména.

První Royal Caroline
První loď, která byla použita za účelem služby v roli královské jachty byla postavena v roce 1700 na objednávku krále Williama III a do flotily anglického námořnictva byla zařazena pod jménem Peregrine Galley. Později toto plavidlo prošlo přestavbou a loď byla také doplněna rozsáhlou výzdobou.
Plavidlo následně dostalo nové jméno - Royal Caroline. Loď byla postavena na návrh anglického admirála lorda Danbyho, který se rovněž významně zasloužil o projekty několika lodí ruského cara Petra I Velikého. Royal Caroline sloužila pro potřeby královské rodiny až do roku 1749, kdy byla nahrazena novou jachtou téhož jména. Původní Royal Caroline pak používala opět své první jméno Peregrine Galley a byla využívána pro běžnou námořní službu. V roce 1761 se potopila v Biskajském zálivu.


Druhá loď Royal Caroline
V
letech 1749 až 1750, po ukončení služby první Royal Caroline, byla v loděnici v Deptfordu postavena nová loď. Tato nová Roayl Caroline byla dobře vystrojená fregata s mimořádně bohatým zdobením a využívala se pro potřeby krále Jiřího III a jeho ženy Caroline. Anglie té doby již byla významná námořní mocnost a tomu muselo odpovídat i reprezentativní plavidlo krále.
Byla vlastně modifikovanou válečnou lodí 6. třídy, fregatou vyzbrojenou 32 děly. Nově postavená loď se používala k dopravě krále a jeho doprovodu nebo i v případech nutné dopravy  členů soudu.
Král byl při plavbě na  své jachtě doprovázen dalšími čtyřmi fregatami a společně s králem byl na palubě Royal Caroline  i první lord Admirality.
Jiří III dal po svém nástupu  jachtu rozsáhle a přepychově vyzdobit a vyslal ji do německého Kielu, aby zde nalodila princeznu Sophii Charlottu, očekávanou choť nového krále.
Pro tuto slavnostní událost se jméno lodi změnilo z Royal Caroline na Royal Charlotte. Poté byla loď často využívaná při vyjížďkách britské královské rodiny a to až do roku 1805.
Následně byla loď používána mimo potřeby krále a v roce 1821 dosloužila a byla rozebrána.
Zlaté zdobení lodi, které bylo rozmístěno po celé lodi a ne jen na zádi jako u jiných lodí,  vytvořilo z plavidla klenot, který důstojně podtrhoval moc, vliv a důležitost anglického krále.
Máme štěstí, že se zachovalo dostatek informací, které umožnily vytvořit věrný model lodi, včetně zlaté výzdoby.

Zlatem zářící model královské jachty
Máme štěstí, že se zachovalo dostatek informací, které umožnily vytvořit věrný model lodi, včetně zlaté výzdoby. Společně s modelem lodi si tak snáze dokážeme představit tu velkolepou nádheru když za slunečního dne připlouvá  Royal Carolíne s králem na palubě do přístavu.
Model lodi Royal Caroline si můžete prohlédnou na kartě modelu a model její předchůdkyně Peregrine Galley je pak naleznete zde.

Návrat na obsah