MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Ztracená expedice lodí HMS Erebus a HMS Terror

Franklinova ztracená expedice byla britskou cestou průzkumu Arktidy vedenou kapitánem Sir Johnem Franklinem, který vyplul z Anglie v roce 1845 se dvěma loděmi, HMS Erebus a HMS Terror. Franklin byl zkušený průzkumník, který se zúčastnil třech polárních výprav do Arktidy. Svou čtvrtou a poslední cestu podnikl ve věku 59 let. Cílem bylo objevení tzv. severozápadní cesty, která by umožnila proplutí z Atlantiku do Pacifiku. Expedice skončila tragickým neúspěchem. Po několika smrtelných nehodách obě lodě uvěznil ledovec ve Viktorii Strait, u ostrova King William v kanadské Arktidě. Celá expedice, zahrnující 129 mužů včetně Franklina, zahynula.

Co předcházelo
Hledání západní cesty, která by umožnila Evropanům dostat se do Pacifiku a do Asie, začalo plavbou Kryštofa Kolumba v roce 1492 a pokračovalo v polovině 19. století. Snažila se o to celá řada průzkumných expedic pocházejících hlavně z Anglie. Během prvních čtyř desetiletí byla prozkoumána většina oblastí kanadské Arktidy. Do roku 1845 se podařilo plochu neznámých oblastí snížit na přibližně 70 000 km2 a právě tam se měla Franklinova expedice plavit.

Přípravy, lodě a zásoby
Expedice měla k dispozici dvě lodí, HMS Erebus a HMS Terror. Obě lodi se velmi osvědčily v antarktických výpravách s Jamesem Clarkem Rossem. Franklinovi bylo svěřeno velení na lodi  Erebus a Crozier byl jmenován výkonným důstojníkem a velitelem Teroru.
Erebus  a Terror byly bombové trojstěžníky o výtlaku 378 a 331 tun, měly robustní konstrukci. Přídě byly zesíleny mohutnými trámy, žebříky a kormidlo byly ze železa. Obě měly namontován parní motor pro pohon lodního šroubu, který umožnily lodím manévrovat po částečně zamrzlé hladině. Při plném výkonu dosahovaly rychlosti až 7,4 km / h. Parní stroj bylo možno použít i pro vytápění vnitřních prostor. Bohatá knihovna čítala na 1000 kusů a konzervované potraviny umožňovyly posádce přežít po dobu tří let.


Poslední cesta lodí HMS Erebus a HMS Terror
Expedice vyplula z Greenhithe v Anglii ráno dne 19. května 1845 s posádkou 24 důstojníků a 110 mužů. Lodě se krátce zastavily v přístavu Stromness na ostrovech Orkney v severním Skotsku a odtud pokračovaly do Grónska v konvoji společně s HMS Rattler a zásobovací lodí Barretto Junior. Na Whalefish Islands v zálivu Disko, na západním pobřeží Grónska, byly doplněny zásoby potravin a členové posádky napsali své poslední dopisy domů. V další plavbě pokračovaly lodě Erebus a Terror samostatně a doprovodná plavidla se obrátila na cestu zpět.
Poslední svědectví o expedici podané Evropany je z července 1845, kdy velrybářská loď Prince of Walesu spatřila Terror a Erebus v zálivu Baffin kde čekali na zlepšení počasí.


Co se stalo pak?
Během následujících 150 let se mnoho průzkumníků, vědců i celých expedic pokoušelo shromáždit informace o dalším osudu výpravy. Podařilo se ale najít jen některé artefakty a zaznamenat svědectví Eskymáků. Protože se žádná z lodí nenašla, nebyla jistota, kde a jak výprava skončila.
Pravděpodobný další osud výpravy byl tento:

1845–46: Expedice přezimovala na Beechey Island. Tři muži zemřeli a byli tam pohřbeni
1846 (pravděpodobně v létě) : HMS Erebus and HMS Terror odplouvají od Beechey Island a míří k King William Island.
1846, 12 září: obě lodi uvízly v ledovém poli u ostrova King William Island
1846–47: Expedice přezimovala na King William Island
1847, 28 květen: Nalezená poznámka hovoří, že „vše je v pořádku!"
1847, 11. červ
en: Zemřel Franklin
1847–48: Tuto zimu expedice opět přečkala na King William Island
1848, 22 duben: Po devatenáctiměsíčním ledovém zajetí se podařilo obě lodi vyprostit
1848, 25 duben: Druhý nalezený záznam hovoží, že 24 mužů zemřelo ostatní se vydávají na pochod směrem na jih k Back River


Další postup výpravy je zahalen tajemstvím, jen později zaznamenaná svědectví Eskymáků hovoří o tom, že několikrát spatřili skupinu mužů mířící na jih.


Lodě HMS Erebus a HMS Terror konečně nalezeny
Dne 1  září 2014 podmořský tým výpravy "Victoria Strait Expedition“ nalezl různé fragmety, které vzbuzovaly naděje, že mohou pocházet z hledané lodi. Následně 7. září byla objevena jedna z Franklinových lodí. Plavidlo je zachováno ve velmi dobrém stavu. Vrak se nachází na dně východní části zálivu královny Maud, západně od ostrova O'Reilly. V říjnu téhož roku bylo potvrzeno, že vrakem je skutečně HMS Erebus.
O dva roky později, 12. září 2016, bylo oznámeno, že expedice nadace Arctic Research Foundation našla vrak HMS Terror jižně od Kinga Williama v Terror Bay.Zdroj: https://www.oneoceanexpeditions.com/victoria_strait_landing

Detailní popis  stavebnice modelu lodi HMS Terror naleznete zde

OC12004
Měřítko: 1:65
Délka: 67,6 cm
Výška: 50,4 cm
Průměrná doba stavby: 350 h

Slavná loď z Franklinovy polární výpravy.
Návrat na obsah