MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Francouzský král korzárů

Tak jako jiné národy, měla i Francie své hrdiny v korzárském řemesle. Jedním z nich byl Robert Surcouf, kterému se pro jeho rytířské chování přezdívalo Král korzárů.
Surcouf se narodil v prosinci roku 1773 v bretaňském opevněném městě Saint-Malo, které bylo tradiční korzárskou pevností.

V patnácti letech se nechal najmout na obchodní loď plující do Indie, kde se v dalších letech účastnil obchodu s otroky z Mosambiku a Madagaskaru. V roce 1792 se vrátil zpět do Saint-Malo a své dovednosti si zdokonaloval službou na několika lodích v Indickém oceánu. Jeho talent mu přinesl rychlá postup a záhy se stal kapitánem. Když vypukla válka s Anglií, rozhodl se, vést proti ní korzárskou válku. Avšak francouzský Národní konvent jen nerad vydával listiny opravňující k zajímání lodí. To mělo za následek, že když Surcouf roku 1794 zajal tři anglické obchodní lodi s nákladem potravin a připlul s nimi do hladovějícího Port Louis, bylo sice zadržení lodí prohlášeno pod záminkou sebeobrany za legální (za anglický útok byl vydáván výstřel, kterým Angličané, jak bylo tehdejším zvykem, požadovali vyvěšení vlajky), ale úřady zadržely celý náklad včetně části, kterou obvykle obdržel korzár, protože Surcouf neměl potřebné listiny.
Po sporu s guvernérem Isle de France (Mauricius) odplul Surcouf do Francie, aby příslušné listiny získal. Na moře se vrátil roku 1798 v Nantes jako kapitán lodě Clarissa s osmnácti děly a se sto pěti muži posádky. Brzy se v jižním Atlantiku zmocnil čtyř lodí a v únoru 1799 dalších dvou blízko Sumatry. V listopadu toho samého roku zajal loď Auspicious s nákladem majícím cenu více než jeden milion franků. Před návratem na Isle de France (Maurícius) se ještě zmocnil další anglické a americké obchodní lodi.

Zajmutí lodi Kent, Ambroise Louis Garneray.V květnu roku 1800 se Surcouf stal velitelem La Confiance, rychlé fregaty s osmnácti děly, a začátkem března s ní zajal devět britských lodí. 7. října roku 1800 se v Bengálském zálivu La Confiance setkala s lodí Kent vyzbrojenou třiceti osmi děly a se čtyřmi sty muži a vojáky na palubě. Navzdory nepřátelské přesile tři na jednoho se Surcouf Kentu zmocnil. Ve Francii se stal žijící legendou a v Anglii veřejným nepřítelem, na jehož hlavu byla vypsána odměna pěti miliónů franků.
Po návratu do vlasti roku 1801 se Surcouf usadil v rodném Saint-Malo, oženil se a působil šest let mimo vojenskou službu jako obchodník a rejdař. Za své zásluhy obdržel 18. července roku 1804 řád důstojníka Čestné legie.
Roku 1807 se Surcouf vrátil ještě jednou na moře jako velitel speciálně postaveného trojstěžníku Le Revenant s dvaceti děly, který dosahoval na svou dobu pozoruhodné maximální rychlosti dvanácti uzlů. I tato jeho poslední korzárská plavba byla velmi úspěšná. 4. února 1809 se Surcouf vrátil do Francie s nákladem v ceně osmi miliónů franků. Surcoufa přijal sám císař Napoleon a udělil mu titul barona.
Po skončení válek se Surcouf vrátil natrvalo do Saint-Malo jako vážený šlechtic a velmi bohatý muž a pokračoval ve své obchodní a rejdařské činnosti.
Surcouf zemřel 8. července roku 1827 a na jeho poslední cestě byl doprovázen flotilou čítající více než padesát plachetnic.
Jak zde bylo již zmíněno, podstatnou část svého života strávil v roli rejdaře. Poslední jeho korzárskou lodí byl kutr Renard o výtlaku 70 tun, spuštěný na vodu v roce 1812. Výzbroj představovalo 10 osmi liberních kanonů a 4 čtyř liberní děla. Již v září se proslavil odvážnou akcí. Pod vedením kapitána  Aimable Sauveura zaútočil na anglický škuner HMS Alphea jehož posádku tvořilo 35 námořníků. Boj byl urputný, krvavý a trval téměř 12 hodin. Nad ránem vypálil Renard dvě rány, které zasáhly HMS Alphea přímo v místě skladu střeliva. Mohutná exploze způsobila ryché potopení anglické lodi a námořníkům nedala šanci na záchranu. Renard se šťastně vrátil do přístavu, i když v boji ztratil 5 námořníků a většina ostatních byla zraněna.

Na paměť oslavovaného korzára i statečné lodi byla v roce 1991 v Saint Malo postavená věrná replika Le Renard. Tato loď je využívaná pro komerční účely a je možno si ji pronajmout nebo se zúčastnit plavby na její palubě. Máme tak možnost vychutnat si plavbu v okolí korzárské bašty Saint Malo. Stavba modelu lodi Le Renard nás podrobně seznámí s touto lodi a spojí naše zážitky s  dobou korzára Surcoufa.

Související

Prodej ukončen
AL22401
Měřítko: 1:50
Délka: 61,5 cm
Výška: 56 cm

Model lodi slavného francouzského korzára Surcoufa.
Návrat na obsah