MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Tak to vše začalo
Expedice Kon-Tiki (Díl 1.)

Bylo to u ohně na jednom tichomořském ostrově, kde starý domorodec vyprávěl Heyerdahlovi pověsti a příběhy svého rodu. Ale vraťme se pěkně na počátek.

Thor Heyerdahl (6. října 1914 Larvik, Norsko - 18. dubna 2002 Colla Michari, Itálie) byl norský mořeplavec a dobrodruh, který zároveň patřil mezi nejznámější experimentální archeology a antropology. Zasvětil svůj život experimentům poukazujícím na možnosti předkolumbovských cestovatelů překonávat světové oceány za pomoci mořských proudů. Vystudoval zoologii a krátce před druhou světovou válkou pobýval nějaký čas na ostrově Fatu Hiva v souostroví Markézy, kde studoval kulturu polynéských praobyvatelů.


Bůh slunce Kon-Tiki
Heyerdahl
tvrdil, že v Incan legendách byl bůh slunce, jenž se jmenoval Con-Tici Viracocha a ten byl nejvyšší hlavou lidí v Peru. Původní jméno  bylo Viracocha Kon-Tiki nebo Illa-Tiki, což znamená Sun-Tiki nebo Oheň-Tiki. Kon-Tiki byl vysoký kněz a král slunce těchto legendárních bělochů, kteří opustili  zříceniny na břehu jezera Titicaca. Legenda pokračuje bitvou, ze které se Kon-Tikimu a jeho nejbližším společníkům podařilo zachránit si život útěkem a později dorazit na pobřeží Tichého oceánu. Příběh končí tím, že Kon-Tiki a jeho druzi mizí na západ od břehů Peru, někde v moři.

Heyerdahl říkal, že když Španělé přišli do Peru a viděli obrovské pomníky, které stály opuštěné v krajině, vyptávali se domorodců po jejich původu Tijim řekli, že pomníky byly postaveny  podle rasy bílých bohů, kteří byli moudří a laskaví, ale náhle je opustili směrem na západ přes moře.


Polynésané
Heyerdahl ve svém díle uvádí, že když Evropané poprvé přišli na tichomořské ostrovy, byli ohromeni, že se setkali s některými domorodci, kteří měli relativně světlou kůži a vousy. Byly zde celé rodiny, které měly bledou kůži, vlasy v rozmezí od rudé do blond. V kontrastu s tím, většina Polynésanů měla zlato-hnědou kůži, černé vlasy a spíše ploché nosy. Heyerdahl prohlašoval, že tito lidé mohli odvozovat svůj původ od bílých předků z doby Tikáno, když poprvé připluli na oplachtěných plavidlech "z hornaté země na východě".


Přišli z Peru?
Heyerdahl se domníval, že Tikiho lidé kolonizovali liduprázné polynéské ostrovy - Havaj, Nový Zéland, Velikonoční ostrovy i Samoa a Tonga. Pravděpodobně se plavili z Peru k polynéským ostrovům na velkých člunech postavených z balzových klád, doplněnými plachtami. Na každém takovém voru byla ve středu malá chýší, která skýtala základní úkryt před nepohodou a sluncem na širém moři. Na ostrovech pak  stavěli obrovské kamenné sochy vytesané do kamene, které jim připomínaly dávné časy v Peru.
Aby svou teorii dokázal, rozhodl se uskutečnit plavbu z Peru do Polynésie na obdobném voru, jaký mohli použít i staří obyvatelé Peru.

Návrat na obsah