MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Plachetnice Amerigo Vespucci

Zrod školních lodí

Ve 20 létech minulého století potřebovalo italské válečné námořnictvo výcvikové lodě, aby poskytlo začínajícím námořníkům důkladnou zkušenost s prací na moři pod plachtami ve všech klimatických podmínkách. Proto se rozhodlo objednat pár sesterských školních plachetníků. Oba byly postaveny jako repliky lodí z 18. století. Podle projektu, který vycházel z bitevní lodi 3. třídy se 74 děly na palubě, byly postavené Cristoforo Colombo a Amerigo Vespucci. Stavbu realizovala královská loděnice v Castellamare di Stabía u Neapole.

Základní popis plavidla

Amerigo Vespucci byl spuštěn na vodu 22. března 1930 a do služby vstoupil 15. května 1931. Plachetnice dostala své jméno po známém italském námořníkovi a kartografovi, po kterém dostal jméno i nový kontinent. Ačkoli plavidlo bylo projektováno jako třístěžňová loď z dob válečných plachetníků, měla nová loď i mnoho moderních prvků včetně ocelového trupu, ocelových stěžňů, ráhen atd. Loď byla vybavená i dieselelektrickou jednotkou  Fiat/Marelli o výkonu 1417 kW.  Plavidlo dosahuje celkové délky 101 m, včetně čelenu a maximální šířky 15,5 m. Ponor Ameriga Vespucci je asi sedm metrů a výtlak při plném zatížení je 4146 tun. Diesel-elektrický motor umožňuje lodi dosáhnout rychlost až 10 uzlů. Při motorové plavbě rychlostí 6,5 uzlů může loď uplout až 5450 km.


Námořní tradice

Snahou konstruktérů i provozovatele bylo, aby loď ctila námořní tradice a zvyklosti a vytvářela tak optimální prostředí pro výcvik mladých námořníků.
Trup je natřen černou barvou se dvěma bílými pruhy přes okénka, což vytváří dojem řady dělových střílen. Na palubě jsou umístěna dvě 6 liberní otočná děla, sloužící pro slavnostní výstřely. Prkna na palubě jsou z teakového dřeva a musí se měnit každé tři roky, aby byla v perfektním stavu. Všechno na lodi je dokonale čisté a vyleštěné. Příď a záď jsou bohatě zdobené rozsáhlými ornamenty. Na přídi je galionová figura Ameriga Vespucci v životní velikosti. Velká záďová galerie je přístupná pouze přes kajutu kapitána. Plachty jsou z tradiční kvalitní, těžké a pevně tkané plachtoviny. Lanoví bylo vyrobeno z klasického konopí.

Standardní posádku tvoří asi 300 lidí. Pokud loď pluje pod plnými plachtami, je tato kompletní posádka pro její obsluhu nezbytná. Každoročně se během léta obsazení zvětšuje až na 450 lidí, to když začne výcvik námořních kadetů.

Aktivní služba

Domovským přístavem Amerigo Vespucci je La Spezia v Itálii. Plavidlo je neustále v aktivní službě jako školní loď. Většinu svých cvičných plaveb podniká v evropských vodách, ale  plavila se také do Severní a Jižní Ameriky i Pacifiku. V roce 2002 podnikla plavbu kolem světa. Jediná doba, kdy loď nebyla aktivní, bylo období Druhé světové války.
Amerigo Vespucci se kromě výcvikové činnosti často účastní i slavnostních přehlídek a závodů historických plachetních lodí. Známé je i její přátelské soupeření s Gorch Fock. Když loď kotví v přístavu, jsou obvykle nabízeny i veřejné prohlídky, při kterých je možno podrobně poznat tuto nevšední loď.
Sesterská loď se jménem Cristoforo Colombo neměla to štěstí jako Amerigo Vespucci. Po válce byla, jako součást válečných reparací, odevzdána do Sovětského svazu. Tam se po nějakou dobu využívala, ale pak však byla vyřazena z provozu a zlikvidována.

Návrat na obsah