MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Privateer a pirát William Kidd (Díl 1.) – úspěšné začátky s brigou

William „kapitán“  Kidd (22. leden 1645 - 23. květen 1701) je často zmiňován jako krutý a krvavý pirát. Společně se svou posádkou je skutečně obviňován ze všech možných zločinů, které v pirátské historii byly. Jeho jméno se také objevuje v mnohých písních a legendách a to častěji, než jméno kteréhokoliv jiného piráta co kdy na mořích plul. Historické prameny však podobné zprávy odkazují spíše do oblasti spekulací. Je dokonce pravděpodobné, že tuto pověst si vysloužil z velké míry jen shodou okolností, a že dokonce ani on sám se za piráta nepovažoval.

Mládí a první krůčky v kariéře.
Kidd se narodil v roce 1645 ve vážené skotské rodině v Greenocku i když badatelé z university v Aberdeenu tvrdí, že Kidd se narodil v Dundee. Když mu bylo pět let, zemřel mu otec a příjem rodiny se značně snížil. Rodina se těžko protloukala, a proto jakmile vyrostl, rozhodl se vyrazit na moře. Ve válce, která vypukla mezi Anglií a Francií, ukázal odvahu a vydobyl si uznání a prestiž a nakonec ve věku třiceti sedmi let se v roce 1691 usadil v New Yorku.

Tam se oženil s vdovou, Sarah Bradley Cox Oort. Měli dvě dcery Elizabeth a Sarah. Manželství mu nakonec, po složitých právních sporech, přináší značné množství majetku. Během této doby požívá Kidd pověsti čestného a tvrdě pracujícího kapitán lodi.
Na základě požadavku a objednávky provincie New Yorku a Massachusetts, zajal u pobřeží Nové Anglie nepřátelskou lupičskou loď. Tento čin mu pomohl v další kariéře a tak krátce nato obdržel licenci č. L150, která jej opravňovala brát do zajetí všechny nepřátelské lodi (vlastně taková forma živnostenského listu pro piráty). Mladé americké státy neměly tehdy dostatek financí na zajištění obrany svých zájmů a tak tyto činnosti byly vykonávány soukromými subjekty na komerčním principu. Majitel licence dostal provizi z ceny zadržené nepřátelské lodi. Pokud přepadnul a zajal nepřátelskou loď, nejčastěji francouzskou, pak bylo vše podle práva a on byl úspěšný privatizér oslavován. Pokud by se zmýlil a přepadl vlastní, rozuměj anglickou loď, pak by byl pirátem a skončil by na šibenici.

Ačkoliv mu osud zatím přál, přesto o rok později se mu stala nepříjemná událost. Zatím co pobýval na břehu u Antiguy v Západní Indii, pirát  Culliford ukradl Kiddovi jeho oblíbenou loď, obratnou brigu. Mimo finanční ztráty to pro Kidda mělo i další nepřímý dopad. Kidd měl nyní s Cullifordem nevyřízený účet, což, jak se ukázalo později, bude mít své důsledky v dalších událostech.

Zrod budoucího piráta
11. prosince téhož roku, požádal Coote, který tehdy řídil New York, Massachusetts a New Hampshire, svého oblíbeného a věrného kapitána Kidda a ostatní, kteří se později ztotožňovali s piráty o akci proti nepřátelským pirátským francouzským lodím, které loupily a přepadaly osady a plavidla hlavně proto, že to byli Angličané. Podobná praxe ale platila i naopak.
Zde můžeme vysledovat počátky jeho pověsti piráta, která se tak vryla do historie i lidových legend. Zásah proti francouzským plavidlům nebyla levná záležitost, a proto čtyři pětiny nákladů pro tento podnik hradili nejmocnější lordi Anglie a říká se, že mezi nimi byl i sám král William. Tomu by odpovídala i dávná tradice, podle které král obdržel jednu desetinu z veškerého majetku, který bych ukořistěn.


S dalšími osudy Williama Kidda se můžete seznámit příště v článku Nová loď štěstí nepřináší - privateer a pirát William Kidd (Díl 2.).

Návrat na obsah