MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Setkání s Bluenose II

Je pátek odpoledne a my stojíme na přístavním molu v Halifaxu na východním pobřeží Kanady. Překonali jsme tisíce kilometrů s jediným přáním. Navštívit rodné místo slavného škuneru Bluenose a spatřit jeho pokračovatele Bluenose II.

Lunenburg
K městečku Lunenburg, které je našim cílem, nám zbývá asi hodina jízdy. Čas však pokročil a my si musíme pospíšit. Silnice se klikatí podél rozeklaného pobřeží Atlantického oceánu. Projíždíme kolem rybářských usedlostí a za nedlouho vjíždíme do Lunenburgu.
Malé přístavní městečko s asi 2000 stálými obyvateli se významně zapsalo do historie lodního stavitelství. Hlavním zdrojem obživy pro většinu obyvatel byl v minulosti lov ryb. Předpokladem úspěšného rybolovu jsou dobré lodi, a proto zde postupně začaly vznikat dílny a následně společnosti na stavbu lodí.


Smith and Rhuland
Jednou ze společností, která si za své postavené lodi získala zasloužilé uznání, byla firma Smith and Rhuland. Společnost vznikla v roce 1900 a za 67 let své existence (zanikla v roce 1967) postavila více než 270 plavidel. Byla mezi nimi řada legendárních lodí, které se staly předlohou i pro naše modely lodí. Jako příklad můžeme jmenovat škuner Bluenose (1921), Bluenose II (1963), replika Bounty (1961) nebo HMS Surprise (1970).
Městečko se vyznačuje neopakovatelnou atmosférou, kde červené budovy na pobřeží ostře kontrastují s bílými plachtami jachet kotvících v přístavu. Lunenburg byl zařazen mezi místa světového dědictví UNESCO a v současné době je zde čilý turistický ruch.
Jdeme zvolna přístavem v naději, že každým okamžikem musíme narazit na kotvící Bluenose II. Obdivujeme krásné plachetnice, ale ačkoliv jsme už prošli větší část přístavu, hledaná loď stále nikde. Bezradně se rozhlížíme a přemýšlíme, co by bylo nejlepší dál podniknout.

Muzeum rybářství
Nedaleko od nás je krásně červená dvoupatrová budova muzea. Bez váhání tam zamíříme. Kde jinde by o Bluenose II měli vědět než tam.
Krásná expozice podrobně ukazuje historii i současnost námořního života tohoto regionu. Přízemí je věnováno živočichům žijících v přilehlých vodách Atlantického oceánu. Na první patro jsme se ale těšili nejvíce. To je věnováno především Bluenose. Vidíme dokumenty ze stavby, fotografie posádky a významných osob spojených s plavidlem, dokumenty z doby rybářského využití i z doby účasti na různých soutěžích. Máme možnost obdivovat řadu originálních dílů, které se z Bluenose podařilo zachránit. Nechybí ani její překrásný model.
Dojem by nebyl úplný bez dokumentů, fotografií a modelů jejich soupeřů v námořních závodech. Nesmíme přehlédnout ani velký model slavných loděnic Smith and Rhuland.
Není jiné místo na světě, kde by bylo možno vidět více exponátů souvisejících s Bluenose. Studijního materiálu je tolik, že by celý den nestačil. Nás však tlačí čas a tak pokračujeme v prohlídce 2 patra., které je věnováno lovu ryb. Řemeslo zajišťující obživu mnoha generací místních obyvatel je zde představeno do nejmenších podrobností. Vidíme ukázky člunů, pastí na humry, nářadí a pomůcky na opravu sítí a lodí a nespočet dalších zajímavostí. Máme možnost z blízka se seznámit s dobovou výrobou sudů pro nasolené nebo zmražené ryby. Nechybí ani paleta přípravků na výrobu ledové tříště a fotografie zpracování mořských ledových ker. Součástí muzea je i prohlídka plachetnice kotvící nedaleko.

Bluenose II v přístavu
V informačním centru muzea dostáváme konečně informace o aktuální poloze Bluenose II. Spěšně vyrážíme směrem k jižní části přístavu. A skutečně. V dálce vidíme známou siluetu Bluenose II. Loď kotví se staženými plachtami v areálu společnosti, která dokončuje renovaci. Místo není veřejně přístupné, ale v jedné části je oplocení přerušeno příjezdovou cestou. Srdnatý kolega si uzavřenosti oblasti nevšímá a odvážně postupuje až k samotné Bluenose II, která je přivázaná k přístavnímu molu. Vstoupit na palubu nebylo možné, a tak alespoň pořizuje řadu fotografií tohoto krásného škuneru. Slunce zapadlo a světla rychle ubývá. Nám to ale nevadí, protože cíle jsme dosáhli a Bluenose II jsme viděli na vlastní oči.

Související

Prodej ukončen
AL22453
Měřítko: 1:75
Délka: 69 cm
Výška: 57 cm

Slavná kanadská jachta, která se stala vítězem mnoha soutěží
Návrat na obsah