MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Pinta byla třetí lodí první výpravy, kterou Kolumbus vedl. Loď byla typu karavela redonda s jednou ráhnovou plachtou na předním a hlavním stěžni a jednou latinskou plachtou na zadním stěžni.
Velitelem Pinty byl Martin Alonso Pinzon. Po třech dnech plavby s flotilou začala mít loď problémy s kormidlem.  Při zastávce v Las Palmas na Kanárských ostrovech byla závada opravena a 1. září flotila vyplula na západ. Dne 12 října brzy ráno námořník Pinty Rodrigo de Triana, který měl hlídku, zahlédl jako první zemi. Později se Pinta oddělila od ostatín dvou lodí a připojila se až 6. října po ztroskotání Santa Marie. Po příjezdu zpět zaslal Pinzon dopisy Ferninandovi a Isabele, kde žádal o audienci, která mu byla odepřena. Nemocný Pinzon se vrátil domukde brzy zemřel, takže další osudy lodi nebyly zdokumentovány. Pro naprosto vyjímečný význam v dějinách byla postavena i replika lodi Pinta.

Stručný osud lodi je sice popsán v předchozích odstavcích, avšak její příběh  je nerozlučně spjat se jménem Kryštof Kolumbus a jeho výpravami, ačkoliv se všech plaveb neúčastnila. Přesto je velice poučné seznamit se s životopisem Kryštofa Kolumba i s jeho 1. výpravou, 2. výpravou, 3. výpravou a s průběhem 4. výpravy
Návrat na obsah