MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Vasa - pozoruhodný osud pozoruhodné lodi

V naší nabídce je i model překrásné lodi Vasa, která však měla smutný osud. Loď i model jsou trochu stranou zájmu, a proto si zaslouží, abychom zde uvedli alespoň základní údaje.

Vasa je švédská válečná loď postavená v létech 1626 - 1628. Loď se potopila na své první plavbě dne 10. srpna 1628 poté, co urazila vzdálenost jen asi 2 km od kotviště. Tato událost upadla brzy v zapomnění poté, co v 17. století byla většina z jejich cenných bronzových děl zachráněna. V druhé polovině 20. století však byla potopená loď znovu objevena a v roce 1961 se ji podařilo dokonce i vyzdvihnout. Loď se zachovala v relativně dobrém stavu. Nejdříve byla umístěna v dočasném muzeu a později pak byla přemístěna do speciálně postaveného Vasa Muzea ve Stockholmu, kde se stala symbolem slavného období.

Netrpělivost krále Gustava Adolfa
Postavená loď byla poněkud vratká a navíc měla nedostatečnou zátěž. Již v přístavu bylo zřejmé, že nemá dostatečnou stabilitu, ale přesto ji bylo povoleno vyplout. Po několika minutách plavby se do plachet opřel vítr loď se silně naklonila a následně nečekaně potopila. Unáhlené vyplutí bylo způsobeno mnoha faktory. Švédský král Gustav Adolf, který byl v tuto chvíli v zahraničí, se nemohl dočkat až se Vasa připojí k jeho válečné flotile. Situaci komplikovalo i to, že jeho podřízení neměli odvahu cokoliv namítat a poukazovat na možné problémy a nebezpečí, protože by se to mohlo obrátit proti nim. Katastrofa byla vyšetřována, avšak konkrétní odpovědnost a jasná příčina nebyla nikdy stanovena.

Archeologický skvost
V průběhu odkrývaní lodi v roce 1961, bylo nalezeno tisíce artefaktů a pozůstatky nejméně 15 lidí, kteří se nacházeli v okolí trupu Vasa. Mezi velkým množstvím položek bylo oblečení, zbraně, děla, nástroje, mince, příbory, jídlo, pití a šest z deseti plachet. Artefakty a loď sama o sobě poskytli historikům neocenitelné nahlédnutí do detailů námořní války, techniky stavby lodí a každodenního života na počátku 17. století ve Švédsku. Vasa měla vyjadřovat expanzivní úsilí Švédska a oslavovat krále Gustava Adolfa. Na výzdobě a vybavení lodi Vasa se nešetřilo. Rovněž ve výzbroji měla patřit k největším a nejvíce ozbrojeným válečným lodím své doby.

Základní údaje o lodi Vasa
Zahájení stavby: 1625
První plavba: 10. srpna 1628
Osud: Potopila se 10. srpna 1628
Vyzvednuta: 24. dubna 1961
Umístění: Vasa muzeum ve Stockholmu
Výtlak: 1 300 t
Délka: 47,7 m (na úrovni hladiny), 69 m (od přídě na záď)
Šířka: 11,2 m (na úrovni hladiny)
Ponor: 4,7 m
Plachty: přibližně 1200 m2
Posádka a vojsko: 137 námořníků, 300 vojáků
Výzbroj: 48 děl 24liberních, 8 děl tříliberních,

2 děla jednoliberní, 6 moždířůKrásná loď a krásný model
Pro loď Vasa a tedy i pro náš model je charakteristická silná výzbroj a především mimořádně bohatá výzdoba, která byla na lodi realizována náročnými řezbami, barevným zdobením a bohatým použitím zlata. Symbolizovala moc, sílu a bohatství krále, a proto se na ničem nešetřilo. Stejně krásný je i náš model. Stavba je náročná, ale výsledek jistě stojí za to. Neocenitelnou výhodou je, že originální loď se zachovala a my se při stavbě modelu můžeme opírat o zachráněný skutečný vzor. Mnoho jiných plavidel nemělo tolik štěstí, že byly zachovány. Využijme historickou příležitost, která se nám nabízí a která nemusí trvat věčně.

Návrat na obsah