MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah
Osobnost Kryštofa Kolumba i jeho objevení Ameriky se nesmazatelně zapsalA do lidských dějin i když v jeho příběhu je mnoho událostí nejasných nebo sporných. Jeho jméno znělo italsky Christoforo Colombo, portugalsky Christavao Colom. Ve španelštine, jazyce v němž psal, se jmenoval Christobal Colón.  Kolumbus byl nejen  mořeplavec, ale byl i poněkud výstřední vizionář, který věřil, že si ho Bůh vyvolil pro veliký úkol. Některým imponoval, pro jiné byl arogantní, hrabivý, neústupný, bezohledný a despotický. Kolumbus se narodil 25.-30.10.1451 nebo 1452 v Janově v Itálii. Jeho otec Domenico Colombo tady žil jako pocestný tkadlec. Na původ jeho rodiny existije mnoho teorií.Kolumbus se vyučil tkalcovskému řemeslu, ale už v mládí se živil jako námořník  na lodích ve Středomoří. Zastupoval bankovní a obchodní dům Centurione z Janova, v jejichž službách se naučil orientovat v obchodních věcech. Roku 1476 byl poprvé v Portugalsku. Jeho bratr Bartolomé byl v Lisabonu kartografem. Kolumbus žil 9 let v Portugalsku a na Madeiře. Koncem r. 1478 nebo  začátkem r. 1479 se na ostrově Porto Santo oženil s Filipinou Moniz de Perestrello. Za rok  se jim v Portugalsku narodil syn Diego. S myšlenkou dostat se do Indie plavbou na západ prišel už dříve florentský zeměpisec Paolo Toscanelli. Dochovala se kopie dopisu, který Toscanelli Kolumbovi poslal. Originál byl adresován španělské královně. V tomto období byl již všeobecně rozšířen názor, že je Země kulatá.

Kolumbus tuto myšlenku rozhodně obhajoval. Vzdálenost,  kterou si představoval, však zhruba odpovídala 1/3 reálné vzdálenosti. V r. 1484 požádal Kolumbus krále Jana II Portugalského, aby financoval výpravu do Indie přes Atlantik. Král to zamítl. Kolumbus se však nedal odradit a stále věřil, že svůj plán uskuteční. Roku 1485 se Kolumbus přestěhoval do Palos de la Frontera ve Španělsku, kde tamějšímu králi předložil svůj návrh. Královna Isabela Kastilská a král Ferdinand ustanovili zvláštní komisi, která měla posoudit Kolumbův návrh a ta roku 1490 žádost zamítla.

Po více než dvou letech přece jen dostal souhlas. Podmínky které si stanovil byly náročné: stane se guvernérem každého území, které objeví a získá 10% ze všeho zlata, drahokamů a koření z těchto území. K tomu navíc i 10 procentní podíl na veškerém obchodu. Po těchto zdlouhavých přípravách následovala první, druhá, třetí a nakonec i čtvrtá výprava. Po zářivém vzestupu získal, avšak záhy i ztratil guvernérskou funkci a postupně upadal, i díky svým chybám, do nemilosti.

Navíc jeho největší zastánce, královna Isabela, zemřela brzy po jeho návratu. Kolumbus trpěl zánětlivým onemocněním kloubů a zdálo se mu, že je přehlížen. Král Ferdinand ho odmítl znovu ustanovit guvernérem.
Kryštof Kolumbus zemřel 20.5.1506 jako zatrpklý muž ve svém domě ve Valladolidu v zapomnění. Bylo mu 55 let. Tělesné ostatky byly údajně v r. 1542 převezeny přes Atlantik na Hispoaniolu, kde byly pochovány v katedrále Santa Maria v Santo Domingu.


Návrat na obsah