MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Bez informací nelze historické modely lodí stavět

Plachty (angl. sails) jsou základním, typickým a jednoznačně charakterizujícím prvkem historických plachetních lodí. Je to srdce a motor celého plavidla. Plachty, které  poháněly loď, byly používány v různém počtu a v různých kombinacích. Struktura oplachtění jednotlivých lodí byla dána konstrukcí lodě - velká plavidla přepravující větší náklady potřebovala vyšší "výkon", a proto se přidávaly další stěžně s plachtymi a další patra plachet v rámci stěžně. Vliv na plachtoví měl i požadavek na manévrovatelnost, uvažavaný způsob a teritorium nasazení lodě a v neposlední řadě i vývoj poznání.
Plachty, pohánějící loď byly používány v různém počtu a v různých kombinacích. Plachet je mnoho typů, ale v zásadě je možno je rozdělit do dvou skupin:


  • Příčné plachty jsou plachty napnuté na vodorovných ráhnech kolmých na stěžeň. Z toho důvodů se označují také jako ráhnové plachty. Loďě s tímto typem plachet nesly od jedné plachty u malých lodí,  až po složitý a rozsáhlý systémem plachet, kterým byla vybavena válečná nebo obchodní plavidla. Názvy jednotlivých plachet se odvozovaly podle jejich umístění na jednotlivých stěžních - čelen, přední stěžeň, hlavní stěžeň, besanový stěžeň a jejich poloze na daném stěžni - od spodu nahoru. Tedy největší plachta nejníže se nazývala hlavní kurzová ( nebo jen hlavni ),  přední kurzová ( nebo jen přední ), hlavní košová ( horní a spodní ), hlavní brámová ( spodní a horní ), hlavní královská apod. Obdobně u předního stěžně - přední plachta, přední košová, přední brámová atd...
  • Podélné plachty jsou ty, které jsou napnuté svými předními liky na stěžních nebo stězích. Bývají označovány jako latinské, stěhové nebo vratiráhnové. Jejich název byl odvozen od jejich umístění a upevnění, tedy na čelenu byla přední stěhová plachta, případně kosatka. Mezi předním a hlavním stěžněm byla hlavní stěhovka, mezi hlavním a besanovým stěžněm byla besanová stěhovka. Byla zda ještě celá řada dalších plachet, jejichž název se mnohdy lišil i v závislosti na století, ve kterém byly používány. Na levém obrázku je znázorněna vratiplachta a na obrázku vpravo vidíme latinskou plachtu.
Příčné plachtoví u modelu lodi Supply
Příčné oplachtění u modelu lodi Supply
Často se oba typy oplachtění používají dohromady ve vzájemné kombinaci. Pěknou ilustraci příčného oplachtění vidíme vlevo na obrázku modelu lodi H.M.S. Supply a naopak podélné oplachtění vidíme vpravo na modelu lodi Independence. Plachty se používaly ve dvou tvarech a to jako třírohé nebo čtyřrohé.
Okraje plachty se nazývaly lemáky a to s přívlastkem dle umístění např. horní ( ráhnový ) nebo spodní lemák, u třírohých plachet např. stěhový lemák atd.  Rovněž rohy plachet měly své názvy např.  spodní rohy ráhnových plachet se nazývaly otěžové rohy.
Plachtovina, plátno ( angl. canvas ) je jednou z nejdůležitějších součástí plachet. Látka pro plachtovinu se tkala z konopí, případně lnu a tato látka se často používala i pro základ námořních oděvů. Plachtovina byla kategorizovaná podle tloušťky a způsobu tkaní. Na kvalitu výroby se přísně dohlíželo a jednotlivé státy pro to měly svá pravidla. Plachty se sešívaly samozřejmě ručně z širokých plachtových pásů a na způsob šití byly opět podrobná pravidla.
Při šití plachty bylo nutné spojovat pásy plachtoviny a k tomu se používalo několik typů stehů, v závislosti na způsobu použití výsledného produktu. Plochý steh se používal v těch případech, kdy na pevnost nebyly kladeny velké požadavky např. při výrobě krycí plachty. Tam, kde docházelo k velkému namáhání, se používal kulatý steh a na opravu drobných roztrhlých míst se využíval látací steh. Plachty byly velice namáhány, a proto se často na některých místech našívala další vrstva pro zdvojení. Jak vypadala plachta sešitá z plachtovinových pruhů je dobře vidět na plachtách modelu lodi Bounty od Artesania Latina na obrázku vpravo.
Znázornění sešitých pruhů plachtoviny
Ukázka gasketu

Regulace aktivní plochy plachty byla důležitá součást ovládání lodi. V mnoha případech bylo potřeba provádět jemné změny. Aby nebylo nutno manipulovat s celou plachtou, byly na některých lodí používány  gaskety, které sloužily k dílčímu  zkracování plachet. Tento typ úpravy můžeme vidět v hezkém provedení rovněž na modelu lodi Bounty od Artesania Latina na obrázku vlevo.
Kolem celé hotové plachty bylo dále našito obrubníkové lano. Ve spodních rozích plachty bylo upraveno v  otěžové růžky a v horních pak v rahýlové očnice. Pro vlastní zavěšení obsahovala plachta ještě plachtová oka. Ke konzervaci lan se používalo dehtování zbytkem po destilaci borové smoly. Tomu pak odpovídala i barva lan.

Plachty byly po celou dobu životnosti vystaveny extrémně náročným povětrnostním podmínkám. Neustálé působení větru, deště, slané vody i slunce vytvářely potřebu zvýšit jejich odolnost. Postupů bylo více, ale nejčastěji se plachty napouštěly smměsí včelího vosku a terpentínu nebose používal zředěný dehed ( v tá době se tak nazýval zbytek po destilaci borové pryskyřice ),  okrová pasta a případně se natíraly ještě lněným olejem. Z toho je zřejmé, že jejich barva nebyla sněhobílá, ale spíše zežloutlá.

Ve stavebnicích modelů lodí se setkáte se čtyřmi způsoby řešení otázky plachet.

Stavebnice modelu plachty neobsahuje - např. většina stavebnic modelů lodí od Mantua Model. Pokud chcete model s plachtami, je možné je pro příslušný typ modelu doobjednat, tyto plachty jsou hotové a můžete je jen zavěsit.
Stavebnice modelu lodi obsahuje plachtovinu, ale v "ryzí podobě" jako plátno, takže vše další do hotové plachty musíme udělat sami. Takto je řešeno plachtoví např. u modelu lodi Red Dragon od Artesania Latina.
Stavebnice modelu obsahuje plachtovinu s potiskem historických znaků, s potiskem simulující linie sešitých pásů plátna, tak jak jsou skutečné plachty sešity. Bývají zde i naznačené linie, kde je nutno okraj přeložit atd...  Takto je řešeno plachtoví např. u modelu lodi Santa Maria od Mantua Model.
Ve stavebnici jsou už hotové plachty ( obšité, s očkami atd...) obsaženy a je možno je jen zavěsit. To je případ většiny modelů Artesania Latina.
Plachty Mantua na objednávku
Plachtovina Red Dragon
Plachty S. Maria od Mantua
Plachty S. Maria od A. Latina
Materiál plachet Mantua
Kromě rozdílů ve způsobu výroby a zajištění plachet pro model lodi se u různých výrobců můžeme setkat i s rozdíly v kvalitě nebo chcete - li v druhu materiálu, který je použit pro plachtovinu. Tak například u modelů lodí Mantua Model, u kterých jsou plachty již součástí stavebnice, např. Santa Maria, Pinta, Nina, Golden Star atd... je plachtovina čistě bílá a materiál je polosyntetického typu, jak je dobře vidět na fotografii vlevo ( Santa Maria od Mantua Model ). U modelů lodí Artesania Latina je plachtovinou hrubá přírodní tkanina v jemně okrové barvě, jak můžete vidět na obrázku vpravo. Mantua Model má samozřejmě i plachty lépe provedené, obdobné jako jsou od Artesania Latina, nevýhodou ale je, že je nutno je koupit a tedy i zaplatit zvlášť nad cenu stavebnice.
Materiál plachet A. Latina
Pokud tedy stojíte před problémem, že v modelu je pouze plachtovina a vše ostatní je na Vás, pak v každém návodu takového modelu lodi je popsán postup výroby plachty. Pokud by Vás neuspokojil přidáváme i my dva názorné obrázky, které by mohly pomoci. U některých modelů je přeložený okraj plachtoviny pro zjednodušení přilepen, u některých se přišije. To je hezčí, ale i podstatně pracnější.
Výroba plachet
Obšívání plachet

Pokud upevnění plachet není v návodě modelu lodí uvedena, nabízíme tento postup:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Návrat na obsah