MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Co se zachovalo z deníku Kryštofa Kolumba
Deník Kryštofa Kolumba (Díl 1.)

Kryštof Kolumbus a jeho úloha při objevení Ameriky je dostatečně známa a široce publikována. Podívejme se však na méně známou část celé mise, která však nejvíce zajímá nás modeláře a námořníky. Tím hlavním a nejobtížnějším jistě byla dlouhá a nebezpečná plavba západní cestou do Indie, jak Kolumbus celý život věřil.
Seznámíme se podrobně s průběhem jeho cesty, s jeho každodenními starostmi i nadějemi. Co vzít jako vodítko při této výpravě? Není lepší zdroj informací, než Kolumbův vlastní deník. Situace s jeho deníkem však není zcela jasná a jednoduchá.

Originál nemáme
Originál deníku, ve kterém si zaznamenával svou cestu, ale i popis výprav do vnitrozemí objevených území, se bohužel nedochoval. Zachránit se podařilo pouze obálku a dva listy. Když se v roce 1493 Kolumbus vrátil do Španělska, dal svůj původní deník královně Isabele, která nařídila pořízení kopie. Tu pak společně s originálem vrátila Kolumbovi. Jedná se o tzv. Barcelonskou kopii. Po Kolumbově smrti zdědil Barcelonskou kopii jeho syn, který ji použil pro napsání Kolumbova životopisu. Barcelonská kopie se ztratila kolem roku 1554. Okolo roku 1530 však přepsal Bartolomé de las Casas deník do tzv. diáře - Diario. Tento výtah, ve kterém je i mnoho přímých citací, je vlastně jediný historický pramen, který je k dispozici, a který použijeme i my. Obrázek dokumentu napsaného rukou vidíte nahoře. Bohužel se nejedná o kopii deníku, protože, jak jsme již uvedli, ta již neexistuje, ale je to ukázka rukopisu Kryštofa Kolumba.

Spetitá je cesta záznamů

Schématicky je situace s deníkem dobře vidět na obrázku vpravo, kde červené bloky znamenají ztracené záznamy. Naštěstí však máme ještě i další dokumenty. Kolumbus po návratu shrnul svojí cestu ve dvou listech, které napsal významným osobnostem a to 15. února a 15. března 1493. Rovněž jeho syn, když připravoval otcův životopis, pracoval s originálem deníku. To vše nám dává naději, že si z dostupných pramenů budeme moci udělat věrný obrázek o průběhu a událostech, které se udály na této velkolepé historické cestě.

Návrat na obsah