MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Největší poklad vyzdvižený z potopené lodi. Příběh obrovského bohatství  z vraku lodi Nuestra Señora de las Mercedes (Black Swan Project).


The Black Swan Project je název projektu, kterým byl společností Odyssey Marine Exploration označen její objev a vyzdvižení obrovského množství stříbrných a zlatých mincí v odhadované ceně 500 miliónů dolarů ze dna oceánu. Uvádí se, že to je největší poklad, který kdy byl z potopeného vraku vyloven.

The Black Swan Project je název projektu, kterým byl společností Odyssey Marine Exploration označen její objev a vyzdvižení obrovského množství stříbrných a zlatých mincí v odhadované ceně 500 miliónů dolarů ze dna oceánu. Uvádí se, že to je největší poklad, který kdy byl z potopeného vraku vyloven.

Roztroušené zlaté mince mezi zbytky potopené lodi


Zpočátku firma Odyssey držela nález pokladu v tajnosti. Informace pronikla na veřejnost až 18. května 2007, kdy společnost přepravila 17 tun mincí, většinou stříbrných, z Gibraltaru na bezpečné na Floridě v USA. Společnost nezveřejnila bližší popis, datum nebo státní příslušnost mincí. Počáteční pověsti naznačovaly, že by se mohlo jednat o náklad z lodi Merchant Royal, která se potopila poblíž Lands End v 1641.


Nalezené zlaté cihly

Odyssey Marine Exploration provedla rozsáhlý archeologický průzkum "Black Swan "lokality, včetně pořízení více než 14.000 digitálních snímků, které byly následně použity k vytvoření fotomozaiky místa nálezu. Veškeré práce na nalezišti byly provedeny pod dohledem kvalifikovaných archeologů včetně pořízení příslušných archeologických protokolů.
Dne 31. května 2007, podala španělské vláda žalobu proti vyzdvižení a odvozu pokladu a uplatnila nárok na celý náklad. Svůj požadavek opírala o tvrzení, že stříbrné a zlaté mince získané firmou Odyssey Marine pocházely ze španělského plavidla, Nuestra Señora de Las Mercedes, španělské fregaty, která se potopila u portugalského pobřeží na cestě z Montevidea do Cádizu.


Cesty lodi Mercedes

Mercedes, která byla potopena britským námořních lodí v říjnu 1804, byla součástí malé flotily, která přepravovala stříbro, zlato, lamy, skořici a další vzácné zboží.
Společnost Odyssey uvedla, že plánuje návrat na místo nálezu, aby provedla další výkopové práce, které měly podle očekávání odhalit více mincí i další artefakty. Nicméně, probíhající žaloba na firmu  Odyssey vyústila v rozhodnutí, že poklad má být vrácen Španělsku. Z tohoto důvodu firma od dalších výkopových prací upustila a soustředila se na probíhající spor. Odyssey využila všech zákonných možností k obhajobě svého nároku na nalezený poklad. Avšak v září 2011, bylo americkým soudem s konečnou platností potvrzeno, že neidentifikovaná loď byla ve skutečnosti "Nuestra Seňora de las Mercedes" a tedy, že Odyssey Marine Exploration musí vrátit 17 tun pokladu Španělsku.Transport pokladu do Španělska


Společnosti Odyssey nezbývalo nic jiného, než se rozhodnutí podřídit. Dne 27. února 2012 byl poklad naložen na palubu dvou španělských vojenských letadel C-130 a byl převezen zpět do Španělska.Stavba modelu lodi Mercedes pro muzejní účelyNalezené mince ve španělských muzejích


Mince a další artefakty vylovené z potopeného vraku jsou nyní vystaveny v několika španělských muzeích.


Více informací naleznete zde:
http://www.mecd.gob.es/fragatamercedes/inicio.html;jsessionid=325262D427A341D9A2011E92012B3AE9
http://www.shipwreck.net/index.php


Postavte si model lodi Mercedes:

OC14007
Měřítko: 1:85
Délka: 84,5 cm
Výška: 64 cm
Průměrná doba stavby: 550 h

Model lodi, španělské fregaty, která vozila zlato, stříbro a další vzácné zboží.
Návrat na obsah