MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Kolumbova vlajková loď Santa Maria nalezena?

Americký hledač podmořských pokladů v minulých dnech oznámil, že vrak lodi, kterou se svým týmem objevili, je s největší pravděpodobností slavná Santa Maria z první Kolumbovy výpravy do Nového světa.
Nález tohoto vraku není novou událostí. Clifford se svým týmem na vrak narazil již v roce 2003. Tehdy prozkoumali potopený kanón a pár dalších fragmentů. Spojitost s Kolumbovou lodí je však nenapadla. Teprve před dvěma roky, když prováděli výzkum kanónů používaných v době Kolumbovy plavby, vyšlo najevo, že v roce 2003 nalezený potopený kanón vykazoval stejné rysy. Tato skutečnost vedla Clifforda k odvážnému závěru, že vrak je Santa Maria.
Před několika týdny se po delší době k vraku zase vrátili. Tým vrak změřil a proved fotografickou dokumentaci. Bohužel se ukázalo, že některé části včetně zmiňovaného kanónu za tu dobu zmizely. Byly pravděpodobně ukradeny vylupovači potopených lodí.
Vrak se nalézá u břehu Haiti asi 5 m pod hladinou na místě, kde se podle dostupných informací předpokládalo, že se loď potopila. Velikost nalezeného plavidla údajně rovněž odpovídá Santa Marii. Poblíž vraku byly také nalezeny kameny z horniny, která se vyskytuje ve Španělsku. Tyto kameny se používaly jako lodní zátěž.

Situace není jistě jednoduchá, neboť Kolumbus se o ztroskotání zmiňuje bez větších detailů. Problémem je i to, že navigace v tehdejších dobách byla nepřesná. Zeměpisná délka se určovala ze směru plavby a ujeté vzdálenosti. Tento údaj mohl být, např. vlivem mořských proudů, do značné míry nesprávný, obzvláště v neznámých vodách.
Pro hlubší pochopení události jistě budou přínosem základní fakta. Citujme z Kolumbova deníku tu část, která potopení lodi Santa Maria popisuje:

"
Úterý 25. Prosince. Den narození Páně
Admirál (v deníku se takto uváděl) vyjel a plavil se večer za slabého větru z Moře sv. Tomáše až k Svatému výběžku, za kterým ve vzdálenosti jedné námořní mile rozvinul další plachty a sotva uplynulo čtvrt hodiny, bylo asi 11 hodin, si šel odpočinout, protože nespal již dvě noci. Protože moře bylo klidné, námořník stojící u kormidla šel spát také a kormidlo předal plavčíkovi. Toto bylo po celou dobu plavby zakázáno, ať bylo moře jakékoliv.
V neděli když námořníci pluli člunem ke břehu, tak se dostali dobré čtyři a půl mile na východ od tohoto výběžku a viděli pobřeží a mělčiny, jak se táhnou od Svatého výběžku k východojihovýchodu v délce tří námořních mil.
Tak se stalo, že vodní proudy nesly zcela tiše loď k jedné z těchto mělčin. Voda tam tak mocně šplouchala, že ji bylo možno slyšet i vidět na vzdálenost dobré mile. Tu plavčík, jak ucítil, že kormidlo naráží na dno a slyšel praskot, se dal do křiku. Ihned jsem se vzbudil a současně i námořníci. Poručil jsem jim, aby usekli stěžeň a tak odlehčili loď. Voda však dále stoupala a loď jsme nemohli vyprostit. Loď se trochu naklonila, povolila ve spárech a trup zaplavila voda. Protože loď nebylo možno zachránit, jeli jsme ve člunu na Ninu, abychom zachránili alespoň posádku. Po rozednění námořníci s pomocí domorodců převezli zásoby a další materiál ze ztroskotané lodi na pevninu.

"

Dále popisuje následné setkání s domorodým náčelníkem:


… a řekli mu, že když jsem ho chtěl navštívit, ztratil jsem při tom na písčině loď ve vzdálenosti jedné a půl mile přímo proti jeho vesnici.

Tolik popis Kryštofa Kolumba. I kdyby lokalizace vraku byla správná, nemají objevitelé ještě vyhráno. Důvodů je vice.

Devastující účinek dlouhodobého působení mořské vody

Je prokázáno, že dřevo ve vodě dlouho nevydrží. Rozpad tohoto materiálu, ze kterého byla Santa Maria postavena, je obzvlášť rychlý v teplých mořských vodách, což platí i břehy Haiti. To je jeden z důvodů, proč při slavných objevech potopených galeon vezoucích poklady bylo vyzdviženo zlato, stříbro, kanóny a podobně, avšak dřevěné části trupu nikoliv.


Příboj
Jak je zřejmé z citované části Kolumbova deníku “Voda tam tak mocně šplouchala, že ji bylo možno slyšet i vidět na vzdálenost dobré mile”. Příboj na mělčinách kde Santa Maria později ztroskotala, byl tedy velice silný. To však znamená, že poškozená a nepohyblivá loď musela být za krátkou dobu zcela zničena a její trosky rozmetány po okolí nebo odplaveny.


Písek
Jak čteme v Kolumbově popisu, loď narazila na písčitou mělčinu a ne na skalisko. Z toho plyne, že těžké předměty, které z lodi zůstaly a nebyly odplaveny mořem, klesly na dno do písku. Silné vlnobití jistě způsobovalo intenzivní víření písku, takže potopené těžké předměty musely být za krátkou dobu zcela zakryty pískem. Lze předpokládat, že za dobu 500 let, která uplynula od potopení Santa Marie, by tyto předměty mohly být pohřbeny pod vrstvou písku o tloušťce i mnoha metrů.


Pokud by se však naděje potvrdily, byl by to jistě nejvýznamnější podmořské nález vůbec.
Clifford se nyní chystá navštívit oficiální místa na Haiti a dojednat další postup. Budeme zvědavi, jak tato záležitost bude pokračovat a zda se předpoklady o identitě vraku potvrdí.

Související

MM775
Měřítko: 1:50
Délka: 78 cm
Výška: 52 cm

Vlajková loď admirála Kryštofa Kolumba při objevné plavbě na americký kontinent.
Prodej ukončen
AL22411
Měřítko: 1:65
Délka: 56 cm
Výška: 48,5 cm

Vlajková loď admirála Kryštofa Kolumba při objevné plavbě na americký kontinent.
Kolumbus v Americe
Ilustrace A3 IL001
Kolumbus vystoupil na pevninu, kterou zabral ve jménu krále a královny.

Kolumbus poprvé v Americe - ilustrace

Návrat na obsah