MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Některé detaily lodě Viking

Hledáte model pro méně zkušeného modeláře, který by byl cenově přístupný? Pak Viking může být  jednu z možností. Je to levný model, který je schopen postavit i začátečník. Tento typ plavidla však má úžasnou historii, kterou Vám bude připomínat. Kdo by neznal válečníky, kteří se neohroženě pouštěli do všech koutů Evropy a dokonce s touto lodí dosáhli i amerického kontinentu a to 500 let před Kolumbem. Představíme-li si velké problémy, které měl Kolumbus při plavbě s flotilou lodí, a které navíc byly mnohem lépe vybaveny pro život poisádky i pro plavbu pod plachtama, je s podivem, že se to Vikingům vůbec mohlo podařit. Týdny plavby v nevlídném Atlantiku, nejistý cíl i nejistá možnost šťastného návratu. To vše neustále provázelo plavby Vikingů. Budeme-li mít před sebou na stole vystaveného Vikinga a Santa Marii, začnou  se nám ostře vybavovat podobnost i rozdílnost osudů těchto lodí i posádek. Stavba půjde jistě rychle, a tak  je možno do stavby zakoupeného typového modelu vložit něco svého a model vylepšit o dobové detaily, které výsledek Vaší práce povýší na umělecké dílo. Inspiraci pro Vaši zručnost nabízíme na této stránce  Vikingské štíty a příďové figury. I do relativně jednoduchého modelu lze jistě vtisknout trochu historických detailů, které si tato loď jistě zaslouží.

Vikingské štíty
Jedním z typických znaků Vikingů jsou jejich štíty, které používali při vojenských operacích. Podívejme se trochu blíže na tuto část vikingské výzbroje.

Štít měl kruhový tvar o průměru 80 - 90 cm. Rozměry byly variabilní v závislosti na době, ze které pocházejí i místa vzniku. Štít se nejčastěji vyráběl z dřevěných desek, které byly pevně sraženy k sobě a patrně i slepeny. Někdy byly pokrávany i kůží popřípadě plechem, aby bylo docíleno větší pevnosti při bojových operacích. Při plavbě byly štíty zavěšeny na bok lodi, čímž tvořily ochranou hradbu a zároveň nepřekážely při plavbě plavidle, ve kterém volného prostoru neylo nikdy dost.


Ve středu štítu byl kruhový otvor, který byl překryt více méně polokulovitou železnou čepičkou. Touto čepičkou byla kryta ruka bojovníka, který štít držel ve středná části. Tvar čepičky se s časem rovněž vyvíjel. Průměr základny čepičky byl zhruba 15 cm. Železný plech, ze kterého byla vyrobena, měl tloušťku 3 až 5 mm. Čepička byla ke štítu přibita železnými hřebíky.Na vnitřní straně byl drobným kováním připevněn kožený popruh nebo dřevěná lišta , s jejiž pomocí bylo možno se štítem manipulovat. Společně s popruhem se vzadu někdy také nacházela kovová očka, která byla využívána pro manipulaci se štítem nebo jako přípojné místo pro řemeny a potřebnbé další předměty. Štít se na přední straně zdobil různými motivy. Často se používyly spirálovitě se rozvíjející linie.Významným rysem Vikingských štítů bylo jejich barvení a zdobení. Oblíbené barvy byly žlutá, černá a červená.  Někteří bojovníci si jej ještě individuálně zdobili.

Vikingské příďové figury

Jednou z nejvýraznějších prvků vikingské lodi bylo zpracování příďové figury. Tato část lodi byla středem pozornosti starověkých bojovníků a byla spojena s trdicí dané lokality. Ač se tato část automaticky spojuje s každou vikingskou lodí, ne každá ji měla. Ve skutečnosti tuto zdobenou příd měly jen některé lodí. Především to byla válečná plavidla nebo velká a jinak důležtá plavidla. Přídě byly vyřezávány do tvaru hada, draka nebo jiných tvarů např. spirálovité ozdoby.

Provedení přídě, které je obsaženo ve stavebnici vidíme na výkresu. V překližce je předřezána silueta hlavy draka. Na postaveném člunu, který je vyobrazen na obalu stavebnice, je rovněž vidět zdobení této části lodi. Obojí je výrobcem provedeno v trochu zjednodušené podobě, což nás jistě pobídne k vlasní tvořivosti.

Při pečlivém prostudování fotografií příďových figur je zřejmé, že řezba byla provedena nejen po vnější obrysové části , ale i ve vnitřních částech figury a to s velkým smyslem pro detail. Tento přístup nám jistě bude vhodnou inspirací.

Zdroj: P. Beatson, K. Siddorn, R. Williamson

Návrat na obsah