MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah
Dne 3.8.1492 za úsvitu vyplul s flotilou tří lodí z přístavu Palose de la Frontera na jihozápadě Španělska. První loď, Santa Maria, měla výtlak asi 100 tun, další dvě, karavely Pinta a Nina byly zhruba poloviční. Těmto karavelám veleli dva schopni bratři, Martin Alonso Pinzón a Vicent Yanez Pinzón. Celkem vyplulo 90 námořníků,  známa jsou jména 87 lidí. Téměř všichni byli Španělé.
12.8. lodě dopluly na Kanárské ostrovy. 6.9. se za úsvitu znovu vydaly na moře. 9.9. ztratili námorníci z dohledu Kanárské ostrovy i zbytek světa a zůstali docela osamoceni v oceánu. Až do 18.9. pluli vpřed a všechno probíhalo dobře.

Protože nikdy nebyli tak daleko od pevniny, většina se po nějaké době chtěla vrátit domů a začaly propukat neshody a rozbroje. Kolumbovi se podařilo posádku uklidnit. Kolumbus vedl dva palubní deníky, jeden se skutečným určením polohy lodi a ten druhý s nesprávnými údaji o poloze, aby mohl před mužstvem předstírat, že nejsou tak daleko od Špaňelska, jak ve skutečnosti byli.


Až 12.10. ve 2h ráno konečně hlídka ve strážním koši na Pintě poprvé uviděla Zemi. Objevili jeden z Bahamských ostrovů. 13.10. přistáli na ostrově, který Kolumbus pojmenoval San Salvador. Kolumbus se se svými kapitány vydal na pobřeží. Věřil, že je v Indii, a tak když se přiblížili místní obyvatelé, byl přesvědčen, že to jsou Indiáni.
Kolumbus brzy vyplul dál hledat Japonsko nebo Čínu, které podle jeho názoru musely být nedaleko. 20.10. dorazil k severnímu pobreží Kuby. Byl přesvedčen, že toto je určitě jihovýchodní cíp Číny, i když výprava do vnitrozemí přinesla zklamání. Španěle překvapilo, když viděli domorodce, jak si vkládají do úst hořící pochodně (tobacos) a vyfukují dým. Tak spatřili Evropané poprvé doutníky a přivezli tabák do Evropy.
Pak se Kolumbus plavil dál na východ od Kuby k dalšímu ostrovu, který pro jeho krásu pojmenoval Hispaniola, Španělský ostrov. Je to dnešní Haiti. S místními náčelníky navázal přátelské styky. Zdálo se mu, že tito lidé mají spoustu zlata.
Protože zde 25.12. na korálovém útesu ztroskotala Santa Maria, Kolumbus si to vyložil jako boží znamení, aby zde založil kolonii. Tábor nazvaný Navidad  postavili ze dřeva ztroskotané lodi a ponechali tu 38 mužů s bohatými zásobami potravin a munice. (ti se pak vydali loupit zlato a ženy, a tak je indiáni pobili.) 4.1 1493 se Kolumbus vypravil na Nine zpět do Evropy. Pintu potkal cestou a ta se k němu připojila.
18.2. dorazil na Azorské ostrovy a 4.3. do Portugalska. Portugalský král ho přijal s poctami v Lisabonu. Kolumbus se pak dál plavil do Španělska, kde byl 15.3.  přivítán v přístavu Palo. Kolumba povolali ke dvoru do Barcelony. Prišel tam se zlatem a drahým kamením, doprovázen americkými domorodci nesoucími v klecích zelené a žluté papoušky, které s sebou přivezli. Král a královna přijali objevitele Kolumba s nejvyššími poctami a nadšením. Jmenovali ho admirálem oceánu, místokrálem a guvernérem Západní Indie.
Návrat na obsah