MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Galeona Golden Hind na cestě kolem světa

Golden Hind byla slavná anglická galeona známá především pro svou plavbu kolem zeměkoule v létech 1577 až 1580. Byla to první anglická loď, která obeplula celý svět a hned druhá v řadě po Magellanově plavbě. Kapitánem byl Sir Francis Drake. Loď původně nesla jméno Pelican, ale v polovině cesty, před vplutím do Magellanovy úžiny ji Drake přejmenoval na Golden Hind. Vyjádřil tak svůj vděk největšímu sponzorovi cesty (po královně) Siru Christopheru Hattonovi, v jehož erbu byla zlatá laň (Golden Hind) vyobrazena.

Základní charakteristika lodi:
Název: Pelikán, od roku 1578 Golden Hind
Spuštěn: 1577
Sponzoři: královna Alžběta, Christopher Hattonov
Osud: rozpadla se a byla rozebrána
Tonáž: 100-150tun
Výtlak: 300 t
Délka: 31 m na palubě
Šířka: 6,1 m
Ponor: 2,7 m
Rychlost: 8 uzlů
Posádka: 80-85 námořníků
Výzbroj: 22 děl

Jménem královny

V roce 1577 vybrala královna Alžběta Sira Francise Drakea jako velitele zamýšlené expedice, která měla proplout Magellanovou úžinou a prozkoumat západní pobřeží Ameriky. Přímá i nepřímá podpora královny byla velice významná. V té době vrcholila Anglo-španělská válka a Drake měl oficiální souhlas, aby pomocí útoků na španělská území a lodě získal pro sebe a královnu co největší majetek, případně způsobil Španělům co největší škody. Před vyplutím se Drake poprvé setkal s královnou, která mu řekla: "Rádi bychom španělskému králi oplatili všechna příkoří, kterým jsme byli vystaveni". Drake si vzal tato slova k srdci a v dalších letech se k Španělům choval jako lupič s neoficiální podporou královny Alžběty.

Slavná cesta

Drake vyplul 13. prosinci 1577 s flotilou pěti lodí a s posádkou 164 mužů. Drakeovou vlajkovou lodí se stala malá galeona Pelikán, kterou v polovině cesty přejmenoval na Golden Hind. Nejdříve zamířil směrem na jih, podél afrických břehů. Zde se mu podařilo zajmout obchodní loď Mary a připojit ji ke své výpravě. K brazilskému pobřeží dorazili na jaře roku 1578. Jeho výprava však byla významně oslabena. Při plavbě přes Atlantik ztratil dvě lodi a při přistání na pobřeží v zátoce San Julian, v místech dnešní Argentiny, musel spálit ukořistěnou loď Mary, protože její dřevo bylo prohnilé.

Směr Pacifik

Byl srpen 1578 a Drake vplul se zbývajícími třemi loděmi do Magellanovy úžiny na jižním cípu Jižní Ameriky. Pomalu se probíjel bouřlivými vodami, až se přiblížil k Tichému oceánu. Zde se však štěstí od výpravy odvrátilo. Náhlá bouře zničila jednu loď Marigold a další byla vážně poškozena, takže se musela vrátit do Anglie. Drakeovi zůstalo jediné plavidlo – Pelikán. Nyní již přejmenované na Golden Hind. Drake se však nevzdal a nakonec se mu podařilo zdolat nepřízeň osudu a doplout až do klidnějších vod západního pobřeží Jižní Ameriky. Plavba pokračovala na sever a Drake využil každou příležitost k útokům na španělské přístavy a lodě. Nepřátelé mu nezůstávali nic dlužni a tak se stalo, že na ostrově Mocha byl vážně zraněn. Brzy se však uzdravil a ve svých výbojích pokračoval vypleněním přístavu Valparaíso.

Poblíž Limy ukořistil loď s nákladem peruánského zlata v ceně 25000 pesos. Byla to významná kořist, avšak mnohem důležitější bylo to, že se dozvěděl o další lodi, která pluje směrem k Manile. Loď se jmenovala Nuestra Señora de la Concepción. Drake nelenil a pustil se do pronásledování. Dne 1. března 1579 zaútočila Golden Hind na španělskou galeonu a po urputném boji se její posádka zmocnila vlády nad plavidlem. V útrobách lodi Drake nalezl ohromný poklad v ceně přes 360.000 pesos. V podpalubí se ukrývalo na 36 kg ryzího zlata, zlaté předměty, šperky, 13 truhel plných nejrůznějších cenností a 26 tun stříbra. Byla to jeho největší kořist. Trvalo šest dní, než se celý poklad o váze 6 tun přeložil.

Po úspěšné akci pokračoval Drake v plavbě na sever, protože doufal, že narazí na další španělská plavidla, která pravidelně převážela cenné zboží na trase Manila - Acapulco. Dne 17. června 1579 přistál na pobřeží současné Kalifornie. Zátoka poskytovala dobrou ochranu před případným překvapivým útokem nepřítele. Drake využil příznivou situaci k opravě lodi, která po dlouhém putování potřebovala údržbu. S domorodci se mu podařilo navázat přátelské vztahy, takže místo mohlo posloužit i jako základna pro další anglickou expanzi. Poloha byla uchovávaná v tajnosti a dodnes není přesně známa.

Přes Pacifik a kolem Afriky

Jakmile byla Golden Hind opravena a posádka načerpala nové síly, Drake opustil pobřeží Kalifornie a zamířil na jihozápad, aby využil pasátové větry k překonání oceánu. A skutečně, po několika měsících se mu podařilo dorazit k ostrovům současné Indonésie. Moře v této oblasti je plytké a tedy velice nebezpečné. Ani Golden Hind se zkušenou posádkou se nevyvarovala chyby a najela na útes. Po velkém úsilí a za pomocí místního sultána se podařilo loď i náklad zachránit a pokračovat v cestě. V létě 1580 již obepluli Mys Dobré naděje. Dne 26. září 1580 Francis Drake slavnostně připlul se svou lodí zpět do přístavu Plymouth. Z původní posádky mu však zůstalo jen 56 mužů.

Zisky

Po triumfálním návratu se mu dostalo mimořádné cti. Královna Alžběta přišla na palubu Golden Hind kotvící u Deptfordu v ústí řeky Temže a udělila mu rytířský titul a to i přesto, že jeho pirátské chování, kterým proslul na svých cestách, se s tímto vyznamenáním moc neslučovalo. Královna se však řídila příslovím „účel světí prostředky“. Její podíl na uloupeném pokladu totiž dosáhl téměř £ 160,000, tedy dost na to, aby mohla splatit celý svůj zahraniční dluh a ještě £ 40,000 ji zbylo. Z každé libry vložené do této výpravy se jí vrátilo 47.
Historické dědictví

Po Drakeově obeplutí světa kotvila Golden Hind v Deptfordu a byla využívaná pro prohlídky. Toto je první známý příklad lodi, která byla provozována výhradně ve veřejném zájmu jako historicky významný exponát. Golden Hind byla ve svém kotvišti hojně navštěvována po dobu téměř 100 let. Pak však dřevo podlehlo zkáze a musela být rozebrána.
Předpokládá se, že část skříňky v Middle Temple Hall v Londýně byla vyrobena ze dřeva rozebrané Golden Hind. Ve vestibulu je také k vidění i zavěšená replika lodní lucerny.


* V článku byly použity fotografie repliky lodi Galden Hind 2.

Model lodi Golden Hind je trvalou vzpomínkou na tento jedinečný příběh.

OC12003
Měřítko: 1:85
Délka: 64,5 cm
Výška: 45 cm
Průměrná doba stavby: 170 h

Golden Hind je slavná galeona Francise Drakea s níž obeplul zeměkouli.
Návrat na obsah