MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Model lodi umístěný na imitaci moře vytváří dokonalý zážitek


Mnoho modelářů by rádo vidělo, jak model pluje po moři. Stacionární model není vhodný pro plavbu na vodě, je však možno jej umístit do imitace mořské hladiny. Co to však moře z modelářského pohledu je? To co suchozemec nazývá vlnami, tomu námořník říká moře. Nejjednodušší tvar moře je modrá nebo zelená rovina ztvárněná skleněnou deskou nebo zelenomodrým či šedým hedvábím. Tato podoba moře má však svá omezení. Rovná hladina existuje jen za vyjímečného počasí a to většinou ještě když loď kotví v přístavu. Pro spodobnění klidné hladiny můžeme použít barevné skleněné tabule s drobnými povrchovými oblým tvary a zvlněním, které může navozovat dojem klidné hladiny s drobným vlnkami, tak jak to na moři vidíme. Toto je možno rovněž použít pro případ lodi kotvící na moři za bezvětří.

Vlna ve větru
Složitější situace nastává, pokud chceme model
umístit na zvlněnou hladinu a případně ještě za situace kdy se loď plaví. Mnoho lidí si myslí, že vlny u modelu lodi by mohli ztvárnit stejným způsobem, jak je viděli na pláži při poslední dovolené. To by však byla velká chyba. Hladina na otevřeném moři má jiný tvar a chování. Síla větru tlačí masu vody a vytváří velkou vlnu, která je na obrázku označena B1. Je třeba si všimnout, že čím je síla větru větší, tím se tvar vlny mění do podoby vlny jak je vidět na následujícím obrázku B2. Návětrná strana vlny má pozvolné stoupání a závětrná má pak strmější spád. Na vrcholu se vytváří hřeben, který se při velké síle větru převaluje do hlubiny anebo se dokonce odtrhává a ve formě pěny je větrem odnášen pryč.

Zvlněná hladina
Na obrázku vidíme kus mořské hladiny, kde jednotlivé vlny jsou znázorněny v různých situacích.
Bod A ukazuje místo kde je linie hřebene větrem roztržena a zkadeřena. Podle čar  v siluetě vlny je také vidět pozvolnější návětrná strana vlny a strmou závětrnou stranou stranu. V místě B došlo k přepadu hřebene a místo C ukazuje stav o chvíli později od přepadu hřebene. Písmenem D jsou označené místa se zbytky vodní tříště a pěny, která často propojují jednotlivé zvlněné vodní útvary. Barva moře je při jasné obloze modrá nebo modrozelená, pokud je zataženo tak pak převládají odstíny šedé.

Pohyb lodi ve vlnách
Zatím jsme probírali problematiku chování prázdné mořské hladiny. Podívejme se nyní jak se situace změní umístíme-li do takto rozbouřeného moře loď, tedy přesněji řečeno, náš model a to ještě v plné plavbě.
Taková situace je znázorněna na následujícím obrázku. Písmenem M je označena příďová vlna, která se vytváří u lodí každé velikosti a v podstatě při jakékoliv rychlosti. Falešné příďové vlny, které vznikají houpavým prosekáváním hladiny přídí, jsou označeny písmenem N. Hlavní vlnová brázda je znázorněna pod písmenem P a je u běžných lodí široká 25 až 50 cm v závislosti na rychlosti lodi. Čím větší rychlost, tím širší je brázda. Za zádí lodi se pak tvoří skvrny Q se silně vířící vodou, které mívají tmavou barvu v odstínech zelené, modré a šedé.

Silueta lodi na moři
V předchozích řádcích jsme popsali pohled na jedoucí loď shora. Při plánování uložení modelu lodi do modelu moře musíme mít na zřeteli i pohled z úrovně hladiny. Zvlněná hladina moře tak lemuje trup v křivkách, které jsou závisle na stavů počasí v daném okamžiku. Nesmíme zapomenout, že i rozvinutí plachtoví musí této situaci odpovídat, tak jak vidíme na obr. Při větrné bouři nemohla loď plout pod plnými plachtami.

Z čeho model moře zhotovit?
Výběr vhodného materiálu pro ztvárnění moře není jednoduchý. Volba je závislá na jeho dostupnosti i na možnostech modeláře jej vhodným způsobem zpracovat. Doporučuje se papír, tmel a různé druhy plastických hmot. O použití skla jsme se již zmiňovali. Mnoho
modelářů doporučuje použít měkké dřevo nebo silikon. Na závěr je nutno vymodelovaný oceán barevně ztvárnit, aby celek působil přirozeným dojmem. Zasazení modelu lodi do modelu moře je jistě náročnější než jeho prosté umístění na stojan. Výsledný dojem však překonává všechna očekávání. V některé z příštích aktualizací našich stránek přineseme podrobný návod, jak při výrobě imitace mořské hladiny postupovat. Nyní se podívejme na několik příkladů hezkých výsledků.

Návrat na obsah