MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Znalost vázání uzlů použijeme i při stavbě modelu lodi

Námořní uzly jsou důležité
Každodenní činnost na palubě lodi si nelze představit bez neustálého používání uzlů, kterými se připevňovala lana nebo různé předměty. Jednou z prvních věcí, kterou se budoucí námořník musel naučit bylo uvazování mnoha různých uzlů a smyček. Každý uzel měl své specifické použití a námořník jej musel umět uvázat rychle i za tmy a nepříznivého počasí. Na této dovednosti často záviselo přežití posádky. Uzel můžeme označit za trvalý spoj, kdežto smyčku nebo spojku jako dočasný spoj. Přibližme si vázání některých nejčastěji používaných uzlů. Pro některé uzly existuje více názvů, my zde však pro stručnost uvádíme jen jeden.


Obr. č. 1 : Stahovací uzel – lehce rozebiratelný, obr. č. 2 : Výblenkový uzel – upevňování výblenků, obr. č. 3 : Polosmyčka – uchycení různých předmětů, obr. č. 4 : Loďkový úvaz, obr. č. 5 : Kotevní smyčka
Obr. č. 6 : Pevná  smyčka – spouštění mužstva na laně, obr. č. 7 : Dvojitá pevná smyčka – použito dvojité lano, obr. č. 8 : Ráhnová smyčka, obr. č. 9 : Otěžový uzel – pro lana různé tloušťky, obr. č. 10 : Dvojitý otěžový -  pro lana různé tloušťky
Obr. č. 11 : Šňůrová smyčka – připevnění plachtoviny, obr. č. 12 : Kasací uzel, obr. č. 13 : Babský uzel, obr. č. 14 : Osmičkový uzel – k zajištění lana, aby neprošlo kladkou, obr. č. 15 : Zkracovací uzel – ke zkracování lan
Obr. č. 16 : Rybářský uzel – upevnění malých kotev, obr. č. 17 : Kotevní uzel – upevnění velkých kotev, obr. č. 18: Hákový přehoz – upevnění zatíženého lana na hák, oObr. č. 19 : Dvojitý plochý uzel – spojení dvou hrubých a těžkých lan, obr. č. 20 : Plochý uzel – spojení dvou hrubých a těžkých lan
Výše uvedené znalosti nyní můžeme dobře využít např. při uvázání kotvy na našem modelu. Použitím těchto typů uzlů dosáhnete naprosté věrnosti i tohoto detailu na modelu naší lodi.
Potřebujete-li tedy na model přivázat kotvu k hrubší niti nebo lanku můžeme při tom  použít dva typy uzlů, jak jsme uvedli v předchozím textu. Pro přehlednost jsou oba uzly pro připevnění kotvy znázorněny na zvláštním obrázku a označeny A a B.

A- Kotevní uzel
Výkres ukazuje způsob protažení niti znázorňující lano. Smyslem takto vedeného lana byla snaha co nejvíce ochránit kovové kotevní oko před zrezivěním. Je možno použít niť o tloušťce 0,25mm, nejlépe černé barvy.

B = Rybářský  uzel
Kotevní oko je při použití tohoto uzlu chráněno také, ale způsob úvazu je jiný. Na konci je uzel zajištěn tenkým lanem. V tomto případě je hlavní lano reprezentováno šedou nití o síle 1-1,75 mm.
Na dalších obrázcích vidíme příklad dvou typů námořních uzlů a jejich použití při uvázání kotvy na modelech lodí.
K použití jiných uzlů a vázání dalších částí lodi, v našem případě modelu lodi se vrátíme v dalších článcích.
Na závěr se podívejme jak má přivázanou kotvu náš vzor - skuteční H.M.S. Victory.
Návrat na obsah