MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Jak poznám obtížnost stavby modelu lodi?

Je tento model pro začátečníky nebo pro pokročilé?

Tuto otázku si při výběru modelu lodi jistě každý položí. Určení jak je stavba toho kterého modelu obtížná je však velice složité a svou povahou i subjektivní. Navíc, určení jak těžké je daný model postavit, nemusí mít jednoznačnou odpověď. Zatímco jeden modelář může postavit náročný model jakým je např.  HMS Victory jako své první dílo a stavba může být velice zdařilá, jiný není schopen tak náročný model postavit ani když předtím postaví dva nebo tři menší modely.
Myšlenka stavebnice pro začátečníky spočívá v tom, že při práci s tímto typem modelu se modelář naučí všechny operace a postupy, které jsou potřebné pro stavbu jakéhokoliv dalšího modelu. Než se podíváme na stupnici složitosti stavby modelů lodí, dáme Vám jednu radu. Vybírejte především srdcem. Zvolte ten model, který se vám líbí, který si skutečně přejete postavit. Pokud začnete se stavbou modelu, který má být jen přechodnou fází k Vašemu vytouženému dílu, pak je malá naděje, že takový model dokončíte. Ke stavěnému modelu musíte mít nějaký vztah. Budete-li při stavbě potřebovat pomoc, rádi Vám poradíme.
Abychom Vám při rozhodování o výběru stavebnice modelu lodi pomohli, uvádíme u každého modelu stupeň obtížnosti jeho stavby. Tyto stupně obtížnosti stavby jsou však pouze orientační a jsou myšleny jako základní vodítko vzhledem k rozsahu stavebnice a dodávaného materiálu, způsobu provedení dokumentace a návodu i jednotlivých detailů a samozřejmě i dle času potřebného na stavbu.


Stupně obtížnosti stavby modelu lodi
Míra obtížnosti je znázorněna číslem v kormidelním kole. Čím vyšší číslo tím, tím je stavba složitější a náročnější. Stupně jsou 1 až 4.

Pro začínající - obtížnost 1
Je třeba si uvědomit, že modely pro začínající nemusí být nutně 'zjednodušené' modely, ale mohou být i velmi podrobné. Jsou však považovány za stavebnici této úrovně, protože mohou být dokončeny s relativní lehkostí v kratším čase i modelářem, který model ještě nestavěl. Mají dostatečnou dokumentaci a jednotlivé stavební díly
a postupy nejsou příliš složité.

Pro mírně až středně pokročilé - obtížnost 2

Tyto stavebnici by měl zvládnou modelář, který je zručný a postavil nějaký jednoduchý model. Jsou již rozsáhlejší a mají více detailů.

Pro pokročilé - obtížnost 3

Modely lodí takto označené by měl stavět ten, který má jeden nebo lépe více modelů již postavených, dobře se orientuje ve výkresové dokumentaci a má schopnost případné detaily si nastudovat a informace doplnit i z jiných pramenů.

Pro mistry - obtížnost 4  

Tyto modely jsou obecně zaměřeny na modeláře s dlouholetými předchozími zkušenostmi a znalostmi. Stavitel modelu tohoto typu musí ovládat všechny triky a jemné finesy řešení nejrůznějších problémů včetně používaní barev, laků i nejrůznějších pomůcek. Tyto modely zkušený modelář staví měsíce nebo dokonce i nějaký ten rok.


Výše uvedené označení naleznete u popisu každého modelu lodi a je to jisté vodítko pro váš výběr.

Návrat na obsah