MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Jak mám ohnout dřevěnou plaňku?

Naši trvalou snahou je přinášet pro modeláře, ale i pro ostatní veřejnost širokou paletu informací, která zájemcům umožní dobře se seznámit s modelem lodi, jeho historií i obsahem balení stavebnice a to dříve než si ho od nás zakoupí. Jen tak můžeme zaručit plnou spokojenost našich zákazníků a radost z postaveného modelu lodi. Výběr modelu lodi je jen prvním a tím jednodušším krokem celého procesu.
Po koupi následuje složitější etapa a tou je vlastní stavba. Pro začínající modeláře bývá často obtížná stavba trupu, který se navíc odehrává na začátku, kdy není ještě mnoho hotovo a neúspěch zde může často odradit od další práce. Klíčovým problémem bývá plaňkování trupu. Tuto etapu popisujeme na jiném místě naš
ich stránek. Nyní se ale podívejme na jeden úkon, který je při plaňkování hlavní. Tím je vlastní ohýbání dřevěných plaňek. Před ohýbáním je nutno prohlédnout příslušnou plaňku, zda není prasklá nebo jinak narušena a ohýbat ji z té strany, aby letokruhy působily proti prasknutí. Jaký jsou nejčastější postupy ohýbání dřevěných planěk?
Používá se tzv.  mokrý způsob a suchý způsob a to vše je možno kombinovat s tepelným působením.

Ohýbání plaňek za tepla

Plaňka se na příslušném místě zahřívá a zároveň se ohýbá do požadovaného tvaru. Někdo toto provádí např. Opatrně  nad plamenem svíčky. Častěji se však používá speciální elektrická ohýbačka, která je vlastně modifikovanou verzí běžné elektronické pájky. Válcovou hlavou zahřáté ohýbačky tlačíte na plaňku v požadovaném směru a dřevo pomalu dostává oblé tvary. Plaňku je nutno namočit, aby nepraskla a celý postup byl snadnější. Mnozí modeláři používají místo elektrické ohýbačky, která také není zadarmo, obyčejnou napařovací žehličku. Má to tu výhodu, že tento nástroj je v každé domácnosti. Výhodou tohoto způsobu je, že společně s teplem působí při ohybu dřevěné  plaňky i pára z žehličky. Teplem se dřevo ohýbá relativně snadno, což může být někdy i na škodu. Modelář ve snaze být rychle hotov, ohyb přežene a následně jej musí opravovat a rovnat. To má za následek, že plaňka ztratí svou přirozeně napjatou  linii a má na některých místech drobné nerovnosti. Častose také nepodaří dosáhnou perfektní symetrie u protilehlých planěk na obou stranách trupu. Problémem je i to, že plaňka při schnutí mění svůj tvar, a že mokrou či vlhkou plaňku nemůžete přilepit.

Variantou na tento způsob ohýbání plaňek je ohýbání pomocí ohýbačky Strip Bender MM8150 od Mantua, která se dá použít pro práci s plaňkami do 3 mm tloušťky.

Protahovačka připravené k použití
Stavěcí šroub
Ohýbání plaňky

Pomůcka se skládá ze dvou pevných kladek po stranách a jedné nastavovatelné kladky uprostřed. Šroubem můžete prostřední kladku fixovat v požadované poloze vzhledem k oběma krajním. Kladky mají stupňovitý profil. Plaňku soustavně protahujete koly od nejmenšího ohybu až ke většímu, který potřebujete. Plaňku je dobré napařit.

Ohýbání za studena

Další možností jak ohýbat plaňky jsou ohýbací kleště Mantua obj číslo MM8151. Toto je navíc víceúčelový nástroj. Princip práce je tento. S plaňkami pracujeme za sucha a vyhneme se tak problémům při lepení i se změnou velikosti  a tvaru plaňky při vysychání dřeva. Do kleští nasadíme čepele pro ohyb dřevění plaňky, tj. jedna čepel je kovová s tupým ostřím a druhá čepel má rovnou dosedací plochu. V místě požadovaného ohybu plaňku hustě vedle sebe mačkáme. Na straně tupé kovové čepele se vlákna dřeva zmáčknou a nepatrně tak zkrátí. Na druhé straně je plochá čepel a plaňka zde zůstává neporušená a hladká. Takto se neustálými stisky začne plaňka ohýbat do požadovaného tvaru. Výhodou je, že nemusíte spěchat, práci můžete kdykoliv přerušit a plaňku  připasovat na trup. Ohyb drží tvar a na vnější straně je naprosto hladký. Korekce u této metody jsou složitější, a proto je dobré při práci příliš nespěchat. Protože pracujeme za sucha přilepení není problém.

Vybalené kleště
Drobnými stisky snadno ohýbáte plaňku

Tato kleště však nabízejí i další využití. Při stavbě modelu lodi často potřebujeme ohnout nejrůznější kovové pásky, nejčastěji z mosazi. Sada tohoto nástroje obsahuje i další dva páry čelistí s různými profily, které lze dobře využít právě pro tento účel.

Výměnné čepele
Různě profily pro ohýbání mosazných pásků

Modelářské klaštš Mantua obj. č. 8151 jsou dobrý nástroj, který nabízí všestranné využití za dobrou cenu. To je jistě i důvod proč jsou u modelářů tak oblíbené. Pokud  i vy začnete práci s těmito kleštěmi, jistě nebudete zklamáni.


Podívejte se jak vypadá ohnutá ořechová plaňka 5 mm široká.

Příklad plaňky ohnuté modelářskými kleštěmi
Vnitřní strana ohnuté plaňky. Vidíme drobné stopy po stisku kleští.
Vnější strana ohnuté plaňky. Zde je povrch naprosto hladký.
Návrat na obsah