MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Osudy lodi HMS Beagle
HMS Beagle byla 10 dělová briga třídy Cherokee z klasifikace Royal Navy. Byla jednou z více než 100 lodí této třídy, které byly postaveny. Konstrukce navrhnul sir Henry Peake v roce 1807. Kýl HMS Beagle byl položen v červnu 1818, stavba si vyžádala náklady £ 7,803 a loď byla spuštěna na vodu 11. května 1820. V červenci téhož roku se u příležitosti oslav korunovace krále Jiřího IV loď zúčastnila slavnostní přehlídky loďstva na řece Temži. V dalších letech pak byla adaptována na průzkumné plavidlo a podnikla tři vědecké expedice.

V září 1825 byl kapitánem Beagle jmenován Pringle Stokes a loď se začlenila do průzkumné sekce Hydrographic Office.

První plavba (1826–1830)
Na svou první cestu vyplul Beagle z Plymouthu 22. května 1826. Úkolem bylo doprovázet větší loď HMS Adventure na hydrografickém průzkumu Patagonie a Ohňové země. Beagle se vrátil do Anglie 14. října 1830. Je pozoruhodné, že palubní deník z první plavby se zachoval a je uložena v Tigre, v provincii Buenos Aires v Argentině.

Druhá
plavba (1831–1836)
Svou druhou průzkumnou plavbu Beagle zahájil z kotviště v Barn Pool dne 27 prosince 1831 a dále pokračoval kolem nedalekého města Plymouth. Podnikl rozsáhlé průzkumy Jižní Ameriky a následně pokračoval  přes Nový Zéland, Sydney a Hobart  (6. února 1836), do Falmouth a Cornwall v Anglii, kde dorazil 2. října 1836.

Druhá cesta HMS Beagle je pozoruhodná tím, že se jí zúčastnil Charles Darwin. Během cesty Darwin zkoumal geologii, přírodní historii a etnologii na pevnině. Stal se slavným především tím, že své záznamy z cesty vydal tiskem, a že jeho nálezy hrály klíčovou roli ve formování jeho vědeckých teorií o evoluci a přirozeném výběru. Deník z cesty Darwin přepsal do podoby knihy s titulem “ Journal and Remarks a následně publikoval v 1839 jako třetí svazek oficiálních výsledků expedice. Tento cestopis a vědecká práce se stala populární především pod názvem The Voyage of The Beagle a byla mnohokrát přetištěna. Bylo to místo, kde Darwin zaznamenal většinu myšlenek pro své další publikace.

Třetí plavba (1837–1843)
Po návratu z druhé plavby byla provedena základní údržba lodi a následně byl Beagle pověřen průzkumem velkých částí pobřeží Austrálie.


Z Plymouthu vyplul ráno 5. července 1837 a plavil se na jih se zastávkami pro pozorování na Tenerife a Kapském městě. K řece Swan (nyní Perth, Austrálie) připluli 15. listopadu 1837. Jejich průzkum začal řekou Fitzroy, dále oblastí západní Austrálie, a poté pokračovali průzkumem obou břehů Bassské úžiny v jihovýchodním rohu kontinentu. Během cesty byl po lodi pojmenován záliv Beagle. V průběhu této plavby se uskutečnilo mnoho vynikajících objevů. Příkladem může být nález Nicotiana benthamiana, druhu tabáku, který se používá k produkci farmaceutických proteinů. Tato rostlina byla poprvé nalezena a vědecky prozkoumána na severním pobřeží Austrálie Benjaminem Bynoem během této expedice. Třetí plavba skončila v roce 1843.

Lodní chronometr

Poslední roky
V 1845 byl Beagle upraven jako stacionární pobřežní hlídkové plavidlo tak, jako mnoho podobných lodí. Byl zakotven uprostřed řeky Roach, která je součástí rozsáhlého bludiště vodních toků a bažin, známých jako řeka Crouch a Roach Tidal River System.


Možné místo odpočinku
Mnoho let se spekulovalo, kde by se mohly nacházet zbytky lodi Beagle. Poslední pátrání začal tým vedeným Dr. Robertem Prescottem z University of St Andrews v roce 2000. V archívech nalezl dokumenty potvrzující, že v jednom dokumentu zmíněná loď "WV 7" byla Beagle. Tomu odpovídaly i zmíněné její velikosti a zobrazení uprostřed řeky Roach (v Paglesham Reach). Graf hydrografického průzkumu specifikoval polohu u severního břehu Paglesham. To je pravděpodobně i místo kde spočívá HMS Beagle.


Zdroj: Wikipedia

Návrat na obsah