MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Privateer a pirát William Kidd (Díl 2.) – nová loď štěstí nepřináší

V prvním dílu jsme přiblížili hlavní okolnosti začátků úspěšné kariery Williama Kidda. Pokračujme dále a podívejme se jak se mu dařilo, když se již plně dal na cestu privateera.
Kidd vyplul do akce s novou lodí - Adventure Galley. Byla dobře uzpůsobena k honbě za nepřátelskými drancujícími plavidly. Loď měla výtlak 284 tun a nesla 34 děl. Posádku tvořilo 150 mužů. Loď byla vybavena i vesly, což se ukázalo jako zásadní výhoda. Posádka mohla provádět operace i za bezvětří, když ostatní lodi byly bez pohybu. Kidd byl hrdý na to, že většinu posádky si vybral osobně jen z těch nejlepších. Bohužel brzy po vyplutí byl zastaven lodí HMD Duchess. Kapitánu této lodi musel po marných protestech přenechat většinu ze svých mužů. Sám dostal náhradní posádku, která však byla složena ze známých zločinců.

Hon na piráty
V září 1696 Kidd konečně znovu vyplul. Nicméně měl smůlu a třetina z jeho posádky brzy zemřela na nekontrolovanou epidemii cholery. Aby toho nebylo málo, do zbrusu nové lodi na několika místech zatékalo. Přes tuto nepřízeň osudu se mu podařilo zajmout jednu francouzskou loď, ze které dostal provizi, přesně podle tehdejšího práva.  Následně pokračoval v cestě na východ na Madagaskar, kde však nikoho nenašel.

Během této doby se Kidd ještě jako pirát nechoval, protože nikdy nenapadl žádnou z mnoha bohatě naložených indických lodí.  Indie byla pod správou anglické koruny, a tedy její lodě byly považovány za vlastní. Podle tehdejšího práva a zvyklostí byl kapitán zločincem až tehdy, když napadnul loď vlastního panovníka. Nicméně protože i nadále byl neúspěšný, začaly na něj doléhat problémy s pokrytím všech svých nákladů. Stále se mu nedařilo využít některé příležitosti, které se mu naskytnuly. Posádka proto začala být netrpělivá a dostala se na pokraj vzpoury.

Přerod v piráta
Dne 30. ledna 1698 zajal arménskou loď, 400 tunovou Quedagh Merchant, která byla naložena saténem, mušelínem, zlatem, stříbrem a neuvěřitelným množstvím dalšího vzácného indického zboží, stejně jako velmi cenným hedvábím.

Kapitán lodi Quedagh byl Angličan a jmenoval se Wright. Plavil se sice pod slíbenou ochranou francouzské vlády, avšak byl to Angličan. Tato důležitá okolnost znamenala, že plavidlo nemělo být zajato. Jakmile si Kidd toto uvědomil, snažil se loď vrátit. To však posádka odmítla. Kiddovi nezbylo než prohlásit, že kořist byla legální.
Zpráva o události se záhy dostala do Anglie. Protože jeho pověst byla zatížena některými dalšími skutky z příležitostných opileckých potyček, byl prohlášen za piráta a postaven mimo zákon. Různí velitele dostali za úkol Kidda i s posádkou chytit a dopravit k soudu.
1. dubna 1698 doplul  Kidd k Madagaskaru, kde se setkal s pirátem Culliford. Byl to tentýž Culliford, který mu kdysi ukradl jeho loď. Kidd si chtěl Cullifordovi oplatit dávné příkoří, a proto vyzval posádku, aby na Culliford zaútočila a jeho loď zajala. Posádka se však vzbouřila a přidala se na protivníkovu stranu. Pouze 13 námořníků mu zůstalo věrných.
Po této neúspěšné akci se rozhodl vrátit se domů. Loď byla velmi poškozena lodní sášní, a proto ji nechal spálit. Ponechal si pouze některé cenné kovové díly.


Vězení
Před návratem do New Yorku se dozvěděl, že je hledán jako pirát. S pomocí svého právníka vyjednal u guvernéra Bostonu povolení a záruky pro vstup do města. Přes tato ubezpečení však byl po příjezdu i s celou svou posádkou zatčen a uvězněn.

Po ročním věznění byl Kidd nakonec poslán do Anglie, aby stanul před soudem. 8. května zasedal soud Vrchní admirality v Londýně a zabýval se obviněním Williama Kidda ze zločinů pirátství na volném moři a vraždy William Moore z potyčky v minulosti. Soud jej shledal vinným ze všech obvinění a odsoudil k trestu smrti pověšením.
Po vyhlášení rozsudku napsal králi a královně Anglie několik dopisů s žádostí o milost, avšak bezúspěšně. Rozsudek byl vykonán 23. května 1701 v Londýně.

William Kidd, jeho briga i další lodi se staly nedílnou součástí námořní historie a dostaly se do všeobecného podvědomí. Jsou významnou připomínkou doby jaká byla.

Na závěr lze jen poznamenat, že vrak Kiddovy osudové lodi Quedagh Merchant byl nalezen v Karibiku. Na místě potopení bylo zřízeno jedinečné podmořské muzeum.

Návrat na obsah