MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Člun je nepostradatelný i u modelu lodi

Modeláři věnují většinu času stavbě vlastního modelu a čluny jsou do značné míry přehlíženy. Přesto však i člunům by měla být věnována stejná, ne-li větší pozornost jako jejich mateřské lodí. Skutečnost, že člun byl nedílnou a životně důležitou součástí lodi někteří dokonce zcela opomíjejí a jednoduše jej vypustí ze stavby.
Uvážíme-li kolik času zabere stavba modelu lodi a kolik stavba člunu, pak bychom těch pár hodin měli člunům věnovat. Je to jen zlomek z celkového úsilí a celému dílu to dodá potřebný rys detailu, které u modelů všichni právem oceňují. Model lodi by měl obsahovat vše podstatné co skutečná loď měla a člun je jednou z těchto důležitých součástí.

Druhy člunů

Člun provázel lodní provoz po celou dobu jeho historie a hraje důležitou roli i dnes. Byl nepostradatelným prostředkem spojení a dopravy lidí, zboží a všech zásob mezi lodí a pevninou. V průběhu času se vyvinulo více typů člunů a každý měl svou funkci.Typová jména zůstala až do dnešních dnů a změnil se pouze materiál, ze kterého jsou postaveny.V období 16. až 18 století se nejvíce používaly longboat, cutter a jolly.

Největší člun na palubě byl tzv. longboat anebo také šalupa. Dosahoval délky až 14 m měl jeden až dva stěžně s plachtou a nesl 8 až 14 párů vesel. Používal se především pro dopravu nákladu a osob, případně také při manipulaci s kotvami.Dalším druhem byl cutter, mnohdy označovaný jako pinaska. Ten byl menší než šalupa a také počet nesených páru vesel byl menší – 5 až 8. Často se stávalo, hlavně v dřívějších dobách, kdy lodi měly menší velikost, že cuttry byly vlečeny za lodí, protože na palubě pro ně nebylo dostatek místa. Byly rovněž vybaveny plachtou.Jolly se svou konstrukcí dosti podobala cuttru, byla však podstatně menší, její délka byla mezi 4 až 6 metry. Rovněž počet párů vesel byl jen 2 až 4  a často neměla žádnou plachetní výstroj.
Toto členění je jen základní, protože klasifikace člunů nebyla vždy jednoznačná a navíc se vyskytovala celá řada mezi typů i typů se smíšenými znaky.

Konstrukce
Rozměry člunů byly dány předpisy a musily splňovat ustálené požadavky. Nahlédnutím do archívu zjistíme, že jednotlivé typy člunů mají  přesně definované velikosti hlavních konstrukčních částí. Jak již zde bylo řečeno ne každá loď byla schopna nést největší člun. Tyto plavidla pak vezla jen menší  člun typu cutter, který býval používán i k nejrůznějším formám útoku. Mohl být i vyzbrojen lehkým dělem. Umístění dvou nebo i více lehkých děl  na otočném podstavci nebylo výjimkou. Jinak měl člun obdobnou konstrukci jako velká loď pouze jednotlivé konstrukční prvky byly jednodušší. Obšívka byla většinou klinkerová.


Použití
Na palubě lodi bylo často několik člunů různého typu podle své nosného plavidla. Nasazován byl vždy ten, který nejlépe vyhovoval  vzniklé potřebě. Velikosti jednotlivých typů člunů na palubě byly závislé také na velikosti lodi. To znamená, že Jolly z velké lodi mohla být i větší než cutter z menší lodi. Byly však zachovány velikostní relace mezi čluny na dané lodi.
Všechny čluny, bez ohledu na velikost, sloužily stejně k dopravě osob, materiálu a dalším pomocným činnostem. Mnoho dobrodružných publikací s pirátskou tématikou je často spojeno s činností právě tohoto člunu. Historicky patří tento člun do 18 století a byl výsledkem vývoje britského námořnictva. Používáni vydrželo do pozdních let 19. století.


Výstroj
Ve výstroji člunů nalezneme mnoho předmětů, bez kterých by se osádka na moři neobešla. Člun většinou nesl vědro, konvici na olej, kompas, skříňku s obvazy, vylévací lopatku, soudek asi s 20 litry pitné vody, člunové háky, kormidlo a veslové vidlice. Samozřejmostí byla i lana.

Plachtoví
Větší čluny byly vybaveny i plachtami. Většinou měly jeden případně dva stěžně. Typy používaných plachet se lišily v závislosti na století. Nejdříve bylo nejčastější latinské oplachtění, později se častěji používala vratiplachta a pak byla oblíbená lugrová plachta.

Člun k naší lodi
Jak jsme již řekli v úvodě loď mívala zpravidla člun. Pokud máme štěstí, tak základní konstrukční prvky člunu je součástí stavebnice a práce je jednodušší. Pokud člun není součásti balení a bychom jej chtěli mít, můžeme si ho vyrobit. Pro tento účel můžeme použít mnoho typů materiálů. Protože naše stránky jsou zaměřené na dřevěné modely, tak následně uvedené kresby ukazují možnou stavbu člunu ze dřeva. Člun můžeme vyrobit podobně jako velký model pomocí plaňkování na žebra, nebo jej vyřezat z jednoho kusu dřeva. Je však možno zvolit střední cestu, tak vidíte na obrázcích. Příď, záď a dno člunu vyřežeme z jednoho kusu dřeva, avšak plaňky a vše ostatní uděláme metodou stavby velkého modelu. Je to přijatelný kompromis mezi náročností stavby a věrností výsledného produktu.

Model člunu místo modelu lodi
Zajímavou možností jak se dobře seznámit se stavbou a konstrukci člunu jsou i modely těchto člunů v malém měřítku. Jsou velké, takže se dobře staví. Jejich konstrukce není příliš složitá, a proto i málo pokročilí modeláři stavbu zvládají bez větších komplikací. V naší nabídce jsou čluny všech zmiňovaných kategorií
. Stačí si jen vybrat: Endeavour´s longboat, S. J. Nepomuceno Cutter, Bounty´s Jolly Boat, Principe de Austrias.

Návrat na obsah