MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Z Palosu ke Kanárským ostrovům
Deník Kryštofa Kolumba (Díl 2.)

Pátek 3.8. 1492
Vyjeli jsme v pátek 3. srpna roku 1492 v 8. hodin od ostrůvku Saltem a pokračovali jsme při čerstvém větru jižním směrem 60 mil, což je 15 námořních mil, až do večera a pak ještě směrem JZ a ZJZ, což je směr na Kanárské ostrovy.

Sobota 4.8. 1492
Pluli jsme směrem JZJ
.

Neděle 5.8. 1492
Za den a noc jsme urazili více než 40 námořních mil
.

Pondělí 6.8. 1492
Na Pintě se vylomilo kormidlo, což jak soudil kapitán Pinty Alfonzo Ponton, bylo dílem Gomeze Raseona, který jednal z popudu Kryštofa Quintera, majitele lodi, kterému cesta nebyla po chuti. Admirál říká, že ti dva byli před odjezdem spatřeni a domlouvali pletichy a úklady a dodává, že ho tato skutečnost velice znepokojuje, protože sám nemůže ničím přispět k pomoci karavele, aniž by se sám nevydával v nebezpečí. A říká, že určité uklidnění mu dodává myšlenka, že velitelem lodi je energický a důmyslný Martín Alfonzo Pinzón. Přesto během dne a noci urazili 29 námořních mil.

Úterý 7.8. 1492
Kormidlo Pinty se znovu vylomilo a bylo zase opraveno. S větrem od ostrova Lanzarote, který patří Kanárským ostrovům, urazili za den a noc 25 námořních mil.

Středa 8.8. 1492
Kormidelníci tří karavel se neshodli na zeměpisné poloze, na které právě byli. Admirál se nejvíce přiblížil pravdě. Pro špatný stav kormidla Pinty, a protože nabírala vodu, chtěl doplout na Grand Canaria a tam ji ponechat a nahradit ji jinou lodí, když ji sežene. Ten den však na Grand Canaria nemohli doplout.

Období od 9.8. do 5.9. 1492
popisuje Las Casas poněkud neuspořádaně a nejasně. Až pozdější výklady objasnily další průběh událostí.
Za úsvitu 9. srpna dorazily tři lodi ke Kanárským ostrovům, ale z důvodu protivětru a následného bezvětří se až 11. srpna přiblížili ke Grand Canaria. Záhy po přistání Kolumbus opustil Pinzona a vydal se na Gomeru, kde dorazil 12. srpna. Chtěl si zde opatřit novou loď, avšak nebyl úspěšný. Dozvěděl se však, že čekají Donnu Beatrici di Bobadilla, paní ostrova, která měla loď o 40 ti tunách, kterou by si mohl pronajmout. Kolumbus se proto rozhodl, že zůstane na Gomeře.

Po dvou dnech čekání se však plavidlo neobjevilo, a proto poslal po karavele, která odjížděla z ostrova na Canarii, jednoho muže s instrukcemi k Pinzonovi. Jelikož dny míjely a zprávy od Pinzona nepřicházely, rozhodl se 23. srpna pro návrat na Canarii. V noci 24. srpna, když plul blízko Teneriffe pozoroval výbuch její sopky. 25. srpna byl na Canarii, kde Pinzon přistál asi o den dříve.
Protože ztratil naději, že najde loď, která by nahradila Pintu, rozhodl se Pintu opravit. Nadehtoval proto trup a opravil její kormidlo. Na Grand Canarii nechal rovněž vyměnit latinské plachty Niny za ráhnové. 1. září odjel na Gomeru kam doplul 2. září. Zde se zdržel opatřováním zásob až do 6. září. Ve čtvrtek 6. září 1492, vyplul s třemi loďmi z ostrova Gomera. Tento den Kolumbus označil za začátek plavby na oceán.


Návrat na obsah