MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Další aktualizace


Modely a lodi

Bitva mezi HMS Shannon a Chesapeake se stala klíčovým momentem války roku 1812, která probíhala mezi Spojenými státy a Velkou Británií. Tento střet, který se odehrál dne 1. června 1813 u břehů Bostonu, měl důležitý vliv na průběh a vývoj celé války. Byl to jeden z mála případů, kdy se britská a americká loď setkaly na otevřeném moři k přímému střetnutí. Výsledek této bitvy měl dalekosáhlé dopady na obě strany konfliktu a symbolizoval sílu a odhodlání námořních sil obou zemí.  
S Modely-lodi.cz po stopách významných událostí
Některé události jsou v médiích často připomínány a jiné jsou skoro zapomenuty, ačkoliv jsou si podobné. Jednou z těch opomíjených je i příběh parníku Empress of Ireland. Pokusíme se toto trochu napravit.
Lodě Franklinova expedice jsou kompletní. Dopřejte si celý příběh.
HMS Erebus a HMS Terror byly dvě lodě, které tvořily ztracenou expedici Sira Johna Franklina do Arktidy v roce 1845. Obě lodě byly na svou dobu technologicky velmi vyspělé. Expedice se snažila najít severozápadní průchod, ale uvízla v ledu a nikdy se nevrátila. Až pátrání našem století, v letech 2014 a 2016, bylo úspěšné, avšak přesná příčina jejího selhání nebyla nikdy odhalena, což vedlo k mnoha teoriím a spekulacím. HMS Erebus a HMS Terror jsou připomínány jako symboly arktického průzkumu, statečnosti průzkumníků, lidské houževnatosti i jako památka námořníků, kteří se tváří v tvář nepřízni osudu vydali do neznámých a nebezpečných končin.
S Modely-lodi.cz po stopách významných událostí
Připomeň me si dalšího velikána z éry objevitelských cest. Významnou část svého života věnoval poznávání neznámého kontinentu a svou prací vytvořil podmínky pro jeho pozdfější velký rozvoj.
S Modely-lodi.cz po stopách významných událostí
V souvislosti s objevením amerického kontinentu je často zmiňován jen K. Kolumbus i když bylo více jeho současníků, kteří měli velké zásluhy na zpřístupněná velké země pro Evropany

Účast ve válkách a bitvách mezi státy byla součásti aktivit mnohých historických lodi. Střety mezi protivníky však měly svůj lic i rub, útok a obranu. Posádky rády utočily, ale často se musely i bránit. Zničit bránici se a manévrující lodě bylo složité, avšak pokud plachetní lodě zakotvily v?přístavu staly se velice zranitelné.
Kolesové parníky sehrály v dějinách dopravy významnou roli. Velkého rozšíření se dočkaly především v dobách osídlování amerického kontinentu. V rozsáhlých oblastech byly řeky jedinou možností, jak na velkou vzdálenost dopravit velké množství lidí i nákladu.

Populární stavebnice lodí


Informace pro začátečníky

Jak vybrat vhodný model lodi?
Prvním krokem před zahájením stavby modelu lodi je prostudování dostupných informací o modelu  z literatury

Je ten model pro začátečníky nebo pro pokročilé?
Tuto otázku si při výběru modelu lodi jistě každý položí. Určení jak je stavba toho


Rady, tipy, návody

Jak upevnit stočené lano na palubě modelu lodi.
Po upevnění lana kolem závěsu děla nebo částí takeláže, je nutno ponechat konec délky lana dostatečně dlouhý.


Popisy stavebnice

Ideální modely pro nezkušené modeláře
Dnes bychom rádi představili modely lodí Calella a Carmina od Occre.

Dělostřelecké stanoviště – model řezu anglické lodi
Modely lodí v řezu jsou oblíbenou alternativou k modelu celé lodi, neboť podrobně ukazují detaily, které

Jak si usnadnit stavbu drobných dílů.
Model lodi, to není jen plaňkování, plachty nebo lanoví.

Návrat na obsah