MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Bitva u mysu svatého Vincenta, událost měsíce února

Modely lodí | Dřevěné stavebnice | Modely-lodi.cz, Mantua, Occre, Amati, Corel, Artesania Latina
Vytvořil v Historie ·
Před 225 roky, 14. února 1797 se u jihozápadního výběžku Portugalska odehrála Bitva u mysu svatého Vincenta mezi britskou a španělskou flotilou. Bitva byla součástí Francouzských revolučních válek. Španělsko se přidalo k Francii v říjnu 1796 a vyhlásilo válku Anglii a Portugalsku.
14. února 1797 narazila britská flotila složená z 15 řadových lodí a několika fregat na španělskou flotilu rozdělenou do dvou poměrně vzdálených skupin. Jedna skupina byla složena z 18 řadových lodí a druhá byla složena z 8 řadových lodí. Anglický admirál Jervis proplul mezi oběma skupinami a rozhodl se napadnout větší skupinu. Spoléhal přitom na to, že se s ní vypořádá dříve než se obě skupiny spojí.

V této bitvě se poprvé mimořádně vyznamenal  Horatio Nelson plující na 74 dělové lodi Captain, v kýlové řadě třetí odzadu. Když viděl, že Jervisově taktice hrozí neúspěch, tak porušil Jervisovy příkazy, opustil kýlovou řadu a napadl čelní lodě španělské flotily. Jervis, který pochopil Nelsonův manévr, poslal mu na pomoc kapitána Collingwooda s lodí Excellent. Nelson zaútočil na v té době největší válečnou loď, stotřicetidělovou řadovou loď Santisima Trinidad, kterou obsadil. Poté, aniž by se vrátil na svoji loď, zaútočil se svými námořníky na řadovou loď San José, kterou se mu podařilo také obsadit.  

Po bitvě, ve které se Britům podařilo zvítězit a zajmout čtyři španělské lodě, byl Nelson z několika míst kritizován za neuposlechnutí rozkazu. Admirál Jervis ani Admiralita z toho však nevyvodila žádné důsledky. Naopak Nelson byl po této bitvě povýšen na kontradmirála a byl vyznamenán rytířským křížem Řádu lázně, s čímž bylo spojeno povýšení do šlechtického stavu. Admirál Jervis po této bitvě získal titul hraběte a predikát "of St. Vincent".
Model lodi Santisima Trinidad si můžete prohlédnout na našich stránkách a rovněž tak i modely lodí HMS Victory, která byla spojena s pozdějším osudem Horatia Nelsona.

Zdroj textu a obrázků: www.wikipedia.org


Návrat na obsah