MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Objevování Kanady. Přínos Samuela Champlaina

Modely lodí | Dřevěné stavebnice | Modely-lodi.cz, Mantua, Occre, Amati, Corel, Artesania Latina
Vytvořil v Historie ·
Samuel de Champlain byl francouzský průzkumník a kartograf, který sehrál významnou roli při osidlování Kanady a zmapování východního pobřeží Severní Ameriky. Během svého života podnikl Champlain mnoho cest a expedic do Nového světa.
V roce 1603 Champlain poprvé připlul do Kanady jako člen obchodní expedice vedené Pierrym de Monts. Během této cesty se Champlain setkal s místními indiány a prozkoumal řeku Svatého Vavřince.
V roce 1604 Champlain velel expedici, která založila francouzskou osadu na ústí řeky St. Croix, asi 80 km severně od dnešního města Yarmouth v provincii Nové Skotsko.Historické prameny uvádějí, že při této průzkumné plavbě objevil mys Cape Forchu, ktery se následně stal důležitým navigačním bodem pro francouzské a britské lodě, které pluly do přístavů v Yarmouthu a dalších místech v oblasti. Nemohli jsme si proto nechat ujít návštěvu tohoto místa, abychom nasáli jedinečnou atmosféru, která jistě působila i na Samuela Champlaina.
Informační nápis na mysu říká:

Mys Cap Forchu si svůj význam udržel do dnešních dní. Na místě byla v roce 1831 postavena nejdřív dřevěná věž a později maják s pevným světlem.  V roce 1962 byl nahrazen novým majákem, který byl postaven na blízkém kopci a měl vylepšený rotační systém světla.
Maják je přístupný veřejnosti současně s nezbytným občerstvením, na které zve vývěsní cedule.

Dnešní maják Cape Forchu má výšku 20 metrů a je postaven z kamene. Jeho bílá věž je ozdobena červenými pruhy, což je charakteristický design pro mnoho kanadských majáků. Maják používá moderní systém světla, který vysílá bílé světlo každých 10 sekund.
Za noci dosahuje světelný paprsek až 29 kilometrů daleko. Maják Cape Forchu je jedním z nejznámějších majáků v Kanadě.Pobřeží je lemováno ostrými skalnatými srázy. Nějak takto asi viděl vody oceánu Champlain, když vstoupil na skaliska mysu.


Plavba v okolí byla jistě velni nebezpečná a náročná na navigaci, obzvláště v noci. Dnes vše ulehčí světlo majáku, ale Champlain se na palubě lodi mohl spolehnout jen na souhvězdí Velkého vozu (Velké medvědice), které na svém místě zůstalo dodnes i když ho maják trochu zakrývá. Severku však podle něj nalezneme vždy.V roce 1605 se Champlain přestěhoval se svými lidmi do Port Royalu, což byla francouzská osada na západním pobřeží Nového Skotska. Champlain zde strávil několik let a prozkoumal mnoho zálivů a řek v okolí.

V roce 1608 Champlain založil osadu Quebec na břehu řeky svatého Vavřince a stal se guvernérem Francouzské Kanady. Během této doby se pokusil najít cestu na západ, ale narazil na překážky v podobě nebezpečných peřejí a nepřátelských indiánských kmenů.
V dalším období se Champlain věnoval půzkumu a mapování Kanady. Do Francie se vrátil v roce 1633.
Díky Champlainovým cestám a mapám se Francouzská Kanada stala významným centrem obchodu s kožešinami a přispěla k rozvoji francouzské koloniální říše v Severní Americe.


Návrat na obsah