MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Nastal prosinec a Bounty vyplouvá

Přenesme se v čase o 225 let zpátky. Píše se rok 1787. Je mrazivý a nevlídný prosincový den. Z přístavu v Portsmouthu vyplouvá nenápadná loď, se kterou se přišlo rozloučit pár zvědavců a příbuzných od příslušníků lodní

Z Palosu ke Kanárským ostrovům

Deník Kryštofa Kolumba (Díl 2.)
Pátek 3.8. 1492
Vyjeli jsme v pátek 3. srpna roku 1492 v 8. hodin od ostrůvku Saltem a pokračovali jsme při čerstvém větru jižním směrem 60

La Fayette, hrdina a jeho loď

Na našich stránkách máte možnost seznámit se s krásným modelem krásné lodi – Hermione La Fayette. V názvu jistě rozpoznáme francouzský původ, naznačuje mnohé. Mnozí říkají:“Bez La Fayetta a Francie by Spojené státy

Poslední velká námořní bitva starověku

Síla Říše římské spočívala v pozemní armádě. Svými vojenskými výboji stále rozšiřovala své území. Jak se říše rozrůstala, tak se často začala dostávat do střetu s jinými národy a říšemi a to především s Kartágem. Řím zjistil, že nepostačuje území pouze

Zkáza slavné Armady

Na sklonku léta před několika stovkami let se odehrála asi největší zkáza válečné flotily v dějinách.
V období 16 století byla námořní síla významným vojensko strategickým činitelem. Kolem roku 1580 převzalo
Návrat na obsah