MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Stateční kanadští voyageurs

Modely lodí | Dřevěné stavebnice | Modely-lodi.cz, Mantua, Occre, Amati, Corel, Artesania Latina
Vytvořil v Historie ·
Kanadští voyagéři (nebo také Kanadští trapperi) byli francouzští a kanadští průzkumníci, obchodníci a lovci kožešin, kteří během 17. a 18. století hráli klíčovou roli ve zmapování a osidlování severních oblastí Severní Ameriky, zejména kanadských provincií Quebec a Manitoba. Tito dobrodruzi, kteří byli často součástí obchodních společnosti, jakou byla např. francouzská společnost Montreal Hudon's Bay, se stali známí díky svým dobrodružným a náročným cestám, při kterých putovali po řekách a jezerech, aby navázali kontakt s původními indiánskými kmeny a obchodovali s nimi. Hlavním cílem jejich expedic byla kožešina, zejména bobří, kterou vyměňovali za evropské zboží, jako byly nádobí, zbraně, alkohol a jiné potřebné věci.Byli známí pro svou sílu, odolnost a schopnost přežít v těžkých podmínkách severní divočiny. Používali speciální plavidla zvané "birchbark canoe" většinou vyrobené z březové kůry, které byly lehké a zároveň odolné. Díky těmto kanoím byli schopni překonávat dlouhé vzdálenosti po řekách a jezerech.

Kudy vedly hlavní trasy
Kanadští voyagéři používali během svých obchodních a průzkumných expedicí několik hlavních cest. Především to byly vodní cesty rozsáhlého systému řek a jezer v povodí řeky svatého Vavřince a jezera Huron. V oblasti Hudsonova zálivu využívali kanadští voyagéři řeku Nelson a jezero Winnipeg, aby se dostali do střední Kanady a západního pobřeží Hudsonova zálivu.Další byla tzv. Rupertova cesta, který vedla do západní části Kanady až k řece Saskatchewan a byla používána pro obchod s indiánskými kmeny v oblasti prérii. Tyto i další cesty byly náročné a plné rizik, protože cestovatelé museli čelit mnoha nebezpečím jako byly divoké řeky protkané nebezpečnými peřejemi, nepříznivé počasí, divoká zvěř a konflikty s původními obyvateli. Přesto díky těmto cestám dokázali prozkoumat a otevřít nová území pro obchod a osídlení.

Základem úspěchu byla loď
Kanadští voyagéři používali  "birchbark canoe" jako své hlavní prostředky dopravy. Tyto tradiční lodě byly klíčovou součástí jejich úspěšných expedicí a umožňovaly jim pohybovat se po řekách a jezerech. Voyagéři používal několik typů kánoí.
Především to byla tzv. Birchbark Canoe, která byla vyrobena z lehké a pevné březové kůry (birchbark), která byla připevněna na dřevěnou kostru. Tento typ kanoe byl oblíbený u původních obyvatel Severní Ameriky a kanadských traperů kvůli své lehkosti a snadnému přenášení mezi jednotlivými vodními cestami, což bylo důležité při překonávání různých překážek. Birchbark canoes byly vysoce manévrovatelné a dokázaly se snadno pohybovat i v mělčinách.
Často se používala také canoe z koženého plátna. Tento typ kánoe byl zhotoven z dřevěného rámu pokrytého silným potahem z kůže. Byl odolnější než kánoe z březové kůry a snáze se opravoval. Canoe z koženého plátna bylo větší a umožňovalo přepravovat větší množství zboží a nákladu.
Známé jsou i Montreal Canoe, Montreal canoes byly velmi dlouhé a úzké kánoe, vyrobené z jednoho kusu dřeva. Tyto kánoe byly často používány pro rychlou dopravu. Byly velmi rychlé, avšak náchylnější na poškození.
Pro plavbu v klidnějších vodách na jezerech a větších řekách se používaly North Canoe. Byly to velké a robustní kánoe, které dokázaly přepravit větší posádku a zásoby. Tyto kánoe byly často používány na dlouhých výpravách a sloužily k přepravě velkého množství kožešin a zboží.
Kánoe byly pro kanadské trappery klíčovým dopravním prostředkem. Jejich unikátní konstrukce a design jim umožňovaly efektivně pohybovat se po vodních cestách a překonávat různorodá území, která typická v severní část Severní Ameriky.Každodenní nebezpečí
Během svých dobrodružných expedicí kanadští voyagéři čelili mnoha nebezpečím, která ohrožovala jejich životy a úspěšnost jejich cest. Především to bylo nepříznivé počasí. Severní Amerika je známá svým drsným počasím a extrémními klimatickými podmínkami. Kanadští voyagéři museli čelit studeným zimám s nízkými teplotami, často bez dostatečného zásobování potravinami a přístřeší. Velkou výzvou byly divoké řeky a vodopády. Během svých cest se setkávali s prudkými řekami s peřejemi a vodopády, které byly pro jejich křehké kánoe mimořádně nebezpečné. Mnozí z nich při cestě v kánoích zahynuli kvůli haváriím na divokých vodách. Během dlouhých expedicí bylo také velmi obtížné zajistit dostatek potravy. Někdy se dostávali do situace, kdy čelili hladomoru, zejména pokud se nepodařilo ulovit dostatek divoké zvěře. Vysílení plavci byli náchylnější i k infekčním nemocem, které byly dosti časté, zvláště když navazovali kontakt s novými indiánskými kmeny. Stálá byla i hrozba konfliktu a střetům s původními indiánskými kmeny i riziko, že během dlouhých a vzdálených expedicí se mohli kanadští voyagéři ztratit nebo ocitnout v osamocení, což zvyšovalo jejich zranitelnost v divoké přírodě.Historický odkaz
I přes všechna tato nebezpečí se kanadští voyagéři nebojácně vydávali na své výpravy, což ukazuje jejich statečnost, odhodlání a schopnost přežít v náročných podmínkách. Jejich dobrodružství a odvaha pomohly otevřít nové území a uskutečnit klíčový obchod s kožešinami v Severní Americe. Kanadští voyagéři nám zanechali odkaz, který se promítá do kanadské historie, kultury a identity. Sehráli klíčovou roli v průzkumu a mapování severních oblastí Severní Ameriky. Hlavním cílem jejich expedic byl obchod s kožešinami, zejména s bobřími kožešinami, které měly na evropském trhu velký ekonomický význam. Tento obchod přinesl obrovské bohatství a byl klíčovým faktorem v ekonomickém rozvoji Kanady. Rozvíjeli unikátní kulturu a způsoby života, které se promítly do kanadského kulturního dědictví.Zvláštní dovednosti, jako je stavba a používání kánoe, znalost přírody, tradiční způsoby lovů a přežití v divočině, se předávaly z generace na generaci. Celkově zanechali kanadští voyagéři velkou stopu v historii, geografii, ekonomii a kultuře Kanady. Jejich odvaha, dobrodružství a schopnost přežít v náročných podmínkách nás dodnes inspirují a ukazují, jak odvážní a odhodlaní jednotlivci mohou ovlivnit osudy a formovat budoucnost národů podobně jako mořeplavci na světových oceánech. To je i důvod proč si jejich příběh připomínáme.


Návrat na obsah