MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Mapa pro první cestu Kolumba do Ameriky

Modely lodí | Dřevěné stavebnice | Modely-lodi.cz, Mantua, Occre, Amati, Corel, Artesania Latina, Jotika
Vytvořil v Mapy ·
Dne 3. srpna 1492 vyplul Kolumbus se třemi karavelami z přístavu Palos de la Frontera blízko Huelvy. Největší loď Santa María, které velel Juan de la Cosa, byla dlouhá 39,1 metrů, Pinta byla dlouhá 17,8 metrů a velel jí Martín Alonso Pinzón a Niña, které velel Vicente Yáñez Pinzón, měřila 17,1 metrů Flotila celkem čítala asi sto mužů. Během celé plavby si Kolumbus psal lodní deník, který se zachoval v upravených opisech.
Kolumbus při přípravach své cesty vycházel z  tehdy dostupných textových a mapových podkladů. Jednou z nich byla i tzv. Toscanelliho mapa světa. Průmět rekonstuované mapy na skutečné rozmístění kontinentů.Paolo Toscanelli byl florentský astronom, matematik a kartograf. Svým vytvořeným kartografickým dílem poměrně zásadně ovlivnil světové dějiny.
Toscanelli patřil k prvním známým zastáncům západních námořních cest z Evropy na Dálný východ, který podložil své teorie kartograficky. Tvrdil, že Dálného východu by mohlo být z Evropy snáze dosaženo přímou plavbou na západ, než plavbou okolo mysu Dobré naděje a následně plavbou přes Indický oceán.
V roce 1474 poslal Toscanelli dopis a jim ručně kreslenou mapu svému příteli Fernanu Martinézovi, portugalskému knězi, který vše následně doručil portugalskému králi Alfonsovi V. na královský dvůr v Lisabonu. V dopise detailně popisoval trasu, kudy plout západním směrem a dosáhnout tak břehů jižní a východní Asie. Je zřejmé, že většinu informací čerpal Toscanelli z knihy Marca Pola a spisů dalších autorů. Tato mapa se stala i jedním z podkladů pro kolumbovou cestu.
Ačkoli kopie dopisu se dochovala, historická mapa byla ztracena. Mohla však být zrekonstruována z textu v dopise a dvou kartografických děl, která se dochovala a jsou založena na jejích podkladech. Prvním dílem je mapa světa od Henrica Martelluse z roku 1490.  Druhým pak glóbus, jenž vytvořil Martin Behaim roku 1492.Jde o jediné dvě existující ne-Ptolemaiovské mapy světa z 15. století odstupňované v zeměpisné šířce a výšce sdělující přesný odhad šířky oceánu mezi nejzápadnější Evropou a nejvýchodnější Asií.


Návrat na obsah