MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Historie legendárního čajového klipru Cutty Sark


Cutty Sark ( nebo model v dalším provedení ) je jednou z mála lodí, které byly nejen slavné, ale které se také dochovaly. Loď byla postavena ve skotských loděnicích a na vodu byla spuštěna v roce 1869 jako jedna z posledních lodí stavěných v letech 1840 - 1870 pro přepravu čaje z Číny. Obšívka trupu byla provedena teakovým dřevem. Společnost provozující loď nedosahovala dobrých hostodářských výsledků a i výkony lodi nedosahovaly očekávané hodnoty, protože nepřekonala hlavního soupeře loď Thermopylae na trase Čína - V. Británie. Při legendárním závodě v roce 1872 vypluly takřka současně ze stejného čínského přístavu a po dlouhý čas pluly prakticky vedle sebe.  

V indickém oceánu se Catty Sark podařilo dostat se až 645 km před Thermopylae. Potom však v silné bouři přišela o kormidlo. Posádce se po nouzových opravách podařilo nakonec loď dovést úspěšně do Londýna. Trasu 25750 km urazila za 119 dní  ale v důsledků nepřízně osudu zaostala za Thermopylae a byla poražena. Pro statečné nasazení celé posádky si však vysloužila nezměrný  obdiv a velkou slávu.

Větší soutěživost  než mezi klipry navzájem, panovala  rivalita mezi klipry a nastupujícími parníky. Navíc parníky mohly využívat Suezký průplav a tím ještě zdůraznili svá přednosti, jimž plachetní lodi při dopravě kusových nákladů nemohly konkurovat. Proto se Cutty Sark začla věnovat dopravě hromadných nákladů jako uhlí, juta, konopí či vlna. Pokud však při přepravavaném materiálu převládal požadavek rychlosti dodání nad objemem, dostávaly se plachetní lodi do nevýhody. Nakonec začal klipr vozit vlnu z Austrálie na britské aukce, což bylo časově velice náročné. Loď to zvládala za 79 dní. Poslední plavba s vlnou byla uskutečněna v roce 1895, a pak byla loď prodána portugalskému rejdaři. Byla přejmenována a převážela kusové náklady mezi Lisabonem a koloniemi. V roce 1922 ji koupil kapitán Wilfred Dowman a přejmenoval opět na Cutty Sark a získal ji tak zpět pro Anglii. Loď  byla přestavěna na službu stacionárního školního plnoplachetníku. Vdova po W. Dowmanovi loď věnovala v roce 1936 Thames Nautical Training College a Cutty Sark byla umístěna na Temži. V roce 1954 byla loď zpřístupněna veřejnosti jako muzejní loď v Greenwitchi. Fotografie vpravo je z jara 2005
Projekt konzervace a restaurace lodi Cutty Sark
Loď Cutty Sark byla postavena v roce 1869 a její stav naléhavě vyžadoval celkovou restauraci. Projekt renovace Catty Sark byl zahájen v roce 2006 a jeho cílem byla celková obnova lodi a její konzervace tak, aby po dobu dalších 50-ti let nebylo nutno provádět žádné větší opravy Renovace měla být původně ukončena a loď zpřístupněna veřejnosti v roce 2009. Bohužel k ránu 21. 5. 2007 , pár minut po čtvrté hodině ranní místního času, v nitru lodi vypuknul ničivý požár. Jak je možno vidět z fotografií, plameny šlehaly vysoko. Pozdější vyšetřování ukázalo, že příčinou byl průmyslový vysavač, který se používal při restauračních pracech. Zkáza lodi naštěstí, ale také díky velkému nasazení hasičů,  nedosáhla rozměrů, jak by se z fotografií požáru mohlo zdát. Tato událost však vedla k 14-měsíčnímu zpoždění  projektu a výraznému nárůstu nákladů na celý projekt.
Průběh rekonstrukce
Na dále uvedeném odkazu je možno vidět, že práce na obnově lodi bude docela dost. Další informace a obrázky naleznete v anglickém zdrojovém textu.
Návrat na obsah