MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Připomínáme 3. srpen 1492, kdy Kolumbus vyplul na svou první cestu

Modely lodí | Dřevěné stavebnice | Modely-lodi.cz, Mantua, Occre, Amati, Corel, Artesania Latina
Vytvořil v Historie ·
Průběh této plavby blíže popisujeme v článku První výprava K. Kolumba.
Výsledky plavby Kolumbus shrnul v dopise, který je prvním známým dokumentem popisující poznatky z první plavby. Dopis byl údajně napsán samotným Kolumbem 15. února 1493 na palubě karavely Niňa, když byl při zpáteční cestě ještě na moři. Po příjezdu do Lisabonu 4. března 1493 ho odeslal španělskému soudu.
Dopis přispěl k rozšíření zpráv o Kolumbově plavbě po celé Evropě. Téměř bezprostředně po Kolumbově příjezdu do Španělska se začaly objevovat tištěné verze dopisu. Španělská verze dopisu (pravděpodobně adresovaná Luisovi de Santángel) byla vytištěna v Barceloně na začátku dubna 1493 a latinský překlad (adresovaný Gabrielu Sanchezovi) byl vydán v Římě přibližně o měsíc později (asi v květnu 1493). Latinská verze byla rychle šířena a přetištěna na mnoha dalších místech - v Basileji, Paříži, Antverpách atd. a to ještě během prvního roku jeho příjezdu.

Ilustrativní dřevoryt z latinského vydání Kolumbova dopisu vytištěného v Basileji v roce 1494.

Kryštof Kolumbus ve svém dopise tvrdil, že objevil a zmocnil se řady ostrovů na okraji Indického oceánu v Asii - Kolumbus nevěděl, že narazil na nový kontinent. Popsal ostrovy, zejména Hispaniolu a Kubu a naznačil, že poblíž leží pravděpodobně pevninská Čína. Podal také stručný popis domorodých Arawaků (kterým říkal „Indiáni“), přičemž zdůraznil jejich učenlivost a přístupnost a dobré vyhlídky na jejich konverzi ke katolicismu. Dopis však poskytuje velmi málo podrobností o samotné plavbě přes oceán, protože to popisuje v lodním deníku. Ztrátu vlajkové lodi Santa María zamlčuje tím, že naznačuje, že ji zanechal s některými kolonisty v pevnosti, kterou postavil v La Navidad na Hispaniole. V dopise Kolumbus naléhá na katolické panovníky, aby finančně podpořili druhou, větší expedici do Indie a sliboval přivést obrovské bohatství.
Trochu odlišná verze Kolumbova dopisu, v rukopisné podobě, adresovaná katolickým hodnostářům Španělska byla nalezena v roce 1985 jako součást sbírky Libro Copiador a vedla k určité revizi historie Kolumbova dopisu.

Zdroj textu a obrázků: www.wikipedia.orgNávrat na obsah