MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Zrod vorů pro expedici Kon-Tiky 2
(S Modely-lodi.cz za Kon-Tiky, část 2.)

Informace o plavbě Kon-Tiky 2 jsou jistě vítanou inspirací pro všechny, kteří si koupili dřevěnou stavebnici modelu voru Kon-Tiky. Z tohoto důvodu se k této problematice nyní vracíme.
Výprava Kon-Tiky 2 se rozhodla pro svou plavbu postavit vory dva. Nesou jména Rahiti Tane a Tupac Yupanqui. Na palubě každého voru je i malý nafukovací člun s přívěsným motorem. Čluny se používají pro příležitostnou dopravu mezi oběma vory, průzkum blízkého okolí plující sestavy i pro pořízení nevšedních fotografií.

Kvalita vorů je základní podmínkou úspěšného výsledku expedice, a proto této otázce byla věnována mimořádná pozornost. Přípravy zahrnovaly nejen podrobné zkoumání stavebních postupů a zkušeností z plavby u voru Kon-Tiky, ale i stavbu několika modelů budoucích vorů. Bylo tak možno ověřit možná řešení, aniž by bylo nutno složitě experimentovat se velkými balzovými kmeny. Ověřovalo se rozmístění a velikost jednotlivých stavebních dílů, tvar zádě a přídě i tvarování konců jednotlivých kmenů.

Modely připravené ke zkouškám


Vory se stavěly v Peru, avšak nejlepší balzové kmeny rostou v Ekvadoru. Expedice se tedy musela vypravit do Ekvádoru, kde vyhledala a pokácela vhodné stromy.

Výběr nejlepších balzových kmenů nebyl jednoduchý


Část kmenů, která bude použita pro příčné uložení, byla nařezána na délku 11 m. Kmeny pro páteř vorů dostaly délku 17m. Vše pak bylo po řece dopraveno k nejbližší cestě.


Jedinou možností dopravy kmenů byla řeka


Další doprava kamiony do loděnice SIMA v Peru se obešla bez komplikací. Jakmile se veškeré dřevo shromáždilo v loděnici, dělníci mohli začít s hrubou stavbou voru.

Začátek stavby voru


Než oba vory budou moci slavnostně zakotvit u mola, uplyne ještě spousta času.


Hotový vor před dokončením paluby, naloděním zásob, přístrojů a dalšího potřebného nákladu


První díl
článu: Kon-Tiky se vrací. (S Modely-lodi.cz za Kon-Tiky 1.)

Zdroj: http://www.kontiki2.com/

Není skladem
MM703
Měřítko: 1:18
Délka: 59 cm

Přesný model balzového voru, na kterém Thor Heyerdahl podnikl legendární 101 den dlouhou cestu z Peru přes Pacifik.
Návrat na obsah