MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Nátěr dřevěného modelu lodi – základní informace

Základní podmínkou úspěšného výsledku je kvalita natíraného povrchu a proto přípravě povrchu dřeva pod nátěr je potřeba věnovat náležitou pozornost. Povrch musí být čistý a hladký, bez vytrhaných nebo zvednutých dřevních vláken. Toho dosahujeme především broušením, které se provádí nejprve napříč lety a pak po letech. Po prvním broušení se povrch stejnoměrně navlhčí, aby se zvedla zbývající vlákna. Po vyschnutí se provede druhé broušení, kterým by mělo být dosaženo úplně rovného povrchu.
Nerovnosti, které nelze broušením odstranit, jako jsou např. prohlubně nebo praskliny v povrchu dřeva se zarovnají tmelem, který se po vyschnutí opět vybrousí. Abychom dosáhli požadovaných estetických a ochranných vlastností nátěru, musíme následující nátěr provádět na suché dřevo.

Moření

Provádí pouze pod transparentní nátěry. Cílem tohoto procesu je dodat dřevu žádoucí odstín, případně zvýraznit kresbu dřeva. Vzájemná snášenlivost laku a mořidla musí být ověřena výrobcem nebo zkouškou. V opačném případě může, zvláště při nátěrech štětcem, dojít k pronikání barviva mořidla do vrstvy laku. Mořidlo ořechového odstínu od Admiralty Paints/Jotika naleznete zde.

Plnění pórů
Speciální nátěrovou hmotou Wood Primer – plničem – se zaplňují póry dřeva, aby byla zajištěna mikroskopické rovinnost (nasákavost) povrchu před a následně po dalších nátěrech. Hmota má obvykle odstín dřeva nebo je bezbarvá. Musí dobře zaplňovat póry a přebytečná hmota se musí snadno stírat z povrchu. Aplikuje se na povrch štětcem. Plnič pórů Mantua je zde. Přípravek je možno použít u porézních druhů dřev jakým je např. smrk, aby se odstranily póry, které by následný nátěr vysály a narušily ideální hladkost a rovinnost povrchu. Méně porézní dřeva jakými jsou např. ořech, mahagon, použití tohoto přípravku většinou nevyžadují. Rozhodnutí o použití je však otázkou konkrétní situace. Po aplikaci musí plnič póru zůstat pouze v pórech a z ostatního povrchu musí být dokonale odstraněn. Pro kovové části se používá Metal Primer, který zajistí dobré přilnutí barvy na všechna místa drobných kovových dílů.

Vrchní nátěry

Transparentní nátěrové hmoty (laky).
Zde pod nátěrem zůstává patrná struktura dřeva. Na napuštěný povrch aplikuje jedna nebo více vrstev laku a mezi nátěry je vhodné lehké přebroušení. Laky od Admiralty Paints/Jotika vhodné pro stacionární modely lodí naleznete zde.
K
rycí nátěrové hmoty.
Tyto materiály mají vysoký obsah pigmentu a pod nátěrem není patrná struktura dřeva.  Na povrch se aplikuje jedna nebo vice vrstev barvy, dle potřeby. Sortiment krycích barev od Admiralty Paints je zde a alternativní výběr od firmy Mantua naleznete zde.

Štětce
Kvalita štětců často může rozhodnout o výsledku mnoholeté práce. Z tohoto důvodu není dobré tento detail podceňovat. Můžete si vybrat ze sortimentu štětců od Atresania Latina nebo použít špičkové výrobky Admiraly Paints/Jotika. Doporučujeme nezapomenout ani na přípravek, která zajistí správné vyčištění a ochranu štětců.

Návrat na obsah