MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Jaký typ barvy vybrat?

Jsou pro mne vhodnější barvy vodou ředitelné nebo emailové? Tuto otázku si jistě každý položí. Odpověď není jednoznačná a vždy je závislá na názoru modeláře a vzniklé situaci. My se ze zkušeností přikláníme k vodou ředitelným barvám, které při aplikaci dávají identické výsledky jako emailové barvy, avšak mají řadu výhod a jen málo omezení.

Výhody vodou ředitelných Admiralty Paints barev

  • Vodou ředitelné  Admiralty Paints barvy schnou rychleji než emailové a tím ztrácíme méně času čekáním a máme více prostoru pro vlastní stavbu

  • Vodou ředitelné  Admiralty Paints barvy mohou být vhodně vodou zředěny tak, že povrh předmětu bude sice lehce zabarven avšak struktůra dřeva zůstane stále viditelná

  • Vodou ředitelné  Admiralty Paints barvy jsou zdraví neškodné.

  • Při použití vodou ředitelných Admiralty Paints barev lze všechny použité nástroje - štětce, hadříky nebo kartáče jednoduše umýt jen za pomocí vody. Totéž se týká i případně ušpiněného oděvu nebo rukou.


Omezení vodou ředitelných barev

  • Některé součásti, které se budou namáčet, nemohou být předem těmito barvami barveny.

  • Pokud přicházejí do styku dva díly je nutno, aby oba byly suché, jinak je nebezpečí, že barva může vzlínat z jednoho dílu na druhý.

Převažující výhody vodou ředitelných barev jsou tak zásadní, že Jotika již ukončila výrobu emailových barev a dále nabízí jen barvy vodou ředitelné. Totéž je proto i v naší nabídce.


Barvy a laky Admiral Paints  od Caldercraft pro modely lodí
Modrá etiketa-email, zelená-vodou ředitelné
Návrat na obsah