MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Vládce moří - Sovereign of the Seas

Sovereign of the Seas byl na vodu spuštěn dne 13. října 1637 jako válečná loď anglického námořnictva. Navržen byl jako 90 dělová řadová loď, avšak na naléhání krále byl vyzbrojen 102 bronzovými kanony. Loď byla později přejmenována na Sovereign a následně na Royal Sovereign. V činné službě byla od roku 1638 až do roku 1697, kdy ji v Chathamu zachvátil oheň.

Zrod lodi Sovereign of the Seas
Sovereign of the Seas byla objednána v srpnu 1634 na základě osobní iniciativy Karla I, který si postavení obří válečné lodě přál. Rozhodnutí vyvolalo velký odpor. Hlavně se poukazovalo na tu skutečnost, že není k dispozici žádný přístav pro bezpečné kotvení tak velké lodi. Král však námitky odmítnul a dne 13. října 1637 byla v loděnice Woolwich stavba zahájena. Sovereign of the Seas měla 118 střílen, avšak jen 102 děl, protože střílny na přídi u spodní dělové paluby byly zablokovány kotevním lanem. V roce 1642 byla její výzbroj redukována na 90 děl.
Klenot na vodě
Loď byla nesmírně bohatě a nákladně vyzdobena. Ozdoby byly tvořeny rozsáhlými řezbami, které byly zlaceny. Obrovská cena, kterou bylo nutno zaplatit, se stala jednou z příčin finanční krize vzniklé za vlády Karla I a přispěla i ke vzniku občanské války. Situace byla natolik vážná, že král musel zavést novou zvláštní daň "Ship Money", která pomáhala s krytím obrovských námořních výdajů. Loď nesla 102 bronzových děl a byla tak ve své době nejsilněji vyzbrojenou lodí na světě.
Zlacené řezby znázorňují krále Edgara jako silného zakladatele anglické námořní síly a vládce moří. Loď nebyla postavena ani tak z taktických důvodů jako spíše symbol síly a demonstrace britské nadvlády na všech světových oceánech. Bylo vyžadováno, aby cizí lodi vlajkami vzdávaly lodí čest a to i v cizích přístavech.
Dlouhá kariéra
V roce 1651 byla znovu provedena úprava, která snížila počet horních děl. Loď byla popisována jako elegantní fregata. V dalším období se zúčastnila řady bitev a stala se vlajkovou lodí admirála Roberta Blakea. V bojích proti americkým koloniím a Francii si svojí udatností a silou získala přezdívku Zlatý ďábel.
Sovereign of Seas bylo natolik obávané plavidlo, že během první anglo-holandská války 1652, nizozemský admirál vypsal odměnu 3000 zlatých pro tu posádku svých lodí, která uspěje ve zničení této lodi. V roce 1660 byla loď přestavěna, její výzbroj zmenšena na 100 děl a většina řezbářských ozdob byla odstraněna. Po těchto změnách byla loď přejmenována na Royal Sovereign. V pravidelné službě byla během tří Anglo-holandských válek.
Druhá přestavba proběhla v roce 1685 v loděnici Chatham. Loďˇ se účastnila mnoha akcí proti silám Ludvíka XIV, i bitev u Beachy Head a La Hougue. To bylo v době, když už byla vice než padesát let v provozu.
Během panování Williama III byla loď velice opotřebována a musela být uložena v doku v Chatham. Dne 27. ledna 1697 na lodi vzniknul požár, který ji zničil. Příčiny neštěstí se nepodařilo vypátrat.

Odkaz zůstává
Obraz z této lodi byl zachráněn a dnes je pověšen nad velkým schodištěm v domě Commissioners House v Chatham.
Royal Sovereign byl jako nejlepší loď anglického loďstva v provozu téměř šedesát roků. Na její počest bylo stejným jménem pojmenováno i několik dalších lodí anglického loďstva.
Další lodi Sovereign
V další historii bylo vice lodí s podobným názvem. Nesmí být proto zaměňována s následujícími plavidly:

HMS Royal Sovereign spuštěný v roce 1701.

Byla to 100 dělová loď první třídy. V letech 1722-1725 podstoupila velkou opravu a přestavbu. Tyto úpravy byly natolik rozsáhlé, že výsledek by mohl být považován za novou loď. Plavidlo bylo zničeno v roce 1768.


HMS Royal Sovereign spuštěný v roce 1786
.
Byla to 100 dělová loď první třídy, která se účastnila bitvy u Trafalgaru. Později byla přejmenována na HMS Captain. V roce 1825 byla přeřazena na plnění úkolů v přístavní službě a roku 1841 byla zničena.


HMS Royal Sovereign spuštěný v roce 1804.
Byla to jachta, která byla zničena v roce 1849.


HMS Royal Sovereign spuštěný v roce 1860.
Byla to 110 dělová loď první třídy. Objednána byla v roce 1833, v roce 1839 byla přejmenována na HMS Royal Fridrich a v roce 1860 na HMS Frederick William, předtím než byly spouštěna na vodu. V roce 1876 se z ní stala cvičná loď jménem Worcester a v roce 1948 ztroskotala.


HMS Royal Sovereign spuštěný v roce 1857.
Byla to 121 dělová loď první třídy, která byla poháněna šroubem. V roce 1885 byla prodána k likvidaci.


HMS Royal Sovereign spuštěný v roce 1891.
Byla to bitevní loď první třídy, která byla sešrotována v roce 1913.

Související

MM787
Měřítko: 1:78
Délka: 110 cm

Tato překrásná loď byla neuvěřitelně bohatě zdobená. To se samozřejmě odrazilo i v její astronomické ceně.

Návrat na obsah