MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Fakta, rady, příběhy - ročník 2012

Další ročníky článků  ->2020 - 2019 - 2018 - 20 7  2016 - 2015 -  2014 - 2013 - 2012(2) - 2012(1) - 2011 - 2010

Üspěšné začátky s brigouprivateer a pirát William Kid (Díl 1.)

William „kapitán“  Kidd (22. leden 1645 - 23. květen 1701) je často zmiňován jako krutý a krvavý pirát. Společně se svou posádkou je skutečně obviňován ze všech možných zločinů, které v pirátské historii byly. Jeho jméno se také objevuje v mnohých písních a legendách

Nastal prosinec a Bounty vyplouvá
Přenesme se v čase o 225 let zpátky. Píše se rok 1787. Je mrazivý a nevlídný prosincový den. Z přístavu v Portsmouthu vyplouvá nenápadná loď, se kterou se přišlo rozloučit pár zvědavců a příbuzných od příslušníků lodní posádky. Byla to loď Bethia, kterou v deptfordské loděnici přestavěli a přejmenovali na HMS Bounty.


Royal Caroline, jachta Jeho Veličenstva Jiřího III. Od počátku 16. století přestala již běžná válečná nebo obchodní plavidla vyhovovat požadavkům šlechtických a panovnických rodů na pohodlí a reprezentaci a tak  královské rody přímořských států začaly pro přepravu svých příslušníků nebo při slavnostních námořních přehlídkách a jiných důležitých událostech využívat specializované lodě, jimž se říkalo královské jachty ačkoliv s podobou jachty jako takové neměly mnoho společného.

Kolesové parníky a vory na řece. Život na Mississippi (Díl 1.)
Mnoho modelářů staví oblíbený parník Mississippi od firmy Artesania Latina nebo Mississippi od Occre. Je mnoho lidí, kteří řeku Mississippi viděli na vlastní oči. Mnozí o ní jen četli nebo viděli ve filmu. Všem však učarovala její majestátnost a rozmanitost každodenního života. V několika pokračováních tohoto seriálu, jehož název jsme si vypůjčili od Mark Twaina,

Z Palosu ke Kanárským ostrovům
Deník Kryštofa Kolumba (Díl 2.)
Pátek 3.8. 1492
Vyjeli jsme v pátek 3. srpna roku 1492 v 8. hodin od ostrůvku Saltem a pokračovali jsme při čerstvém větru jižním směrem 60

Model lodi umístěný na imitaci moře vytváří dokonalý zážitek
Mnoho modelářů by rádo vidělo, jak model pluje po moři. Stacionární model není vhodný pro plavbu na vodě, je však možno jej umístit do imitace močské hladiny. Co to však moře z modelářského pohledu je? To co suchozemec nazývá vlnami, tomu námořník říká moře. Nejjednodušší tvar moře je modrá nebo zelená rovina ztvárněná skleněnou deskou nebo zelenomodrým či šedým

Novinky v nabídce modelů lodí Mantua
Do naší nabídky jsme zařadili čtyři modely lodí ze sortimentu firmy Mantua a Mantua Panart. Stojí poněkud na okraji hlavního proudu clipperů, řadových lodí a galeon.

La Fayette, hrdina a jeho loď

Na našich stránkách máte možnost seznámit se s krásným modelem krásné lodi – Hermione La Fayette. V názvu jistě rozpoznáme francouzský původ, naznačuje mnohé. Mnozí říkají:“Bez La Fayetta a Francie by Spojené státy byly součástí Britského společenství národů“. Poodhalme alespoň něco z historické úlohy lodi a člověka.

Stavba modelu člunu Endeavour's longboat
Na jiném místě našich stránek přinášíme informace o člunech, které k modelu lodi nerozlučně patří. V nabídce máme rovněž několik známých člunů, které se do historie mořeplavby významně zapsaly. Jistě bude zajímavé seznámit se s průběhem jejich stavby a získat inspiraci i poznatky pro vlastní práci.

Člun je nepostradatelný i u modelu lodi
Modeláři věnují většinu času stavbě vlastního modelu a čluny jsou do značné míry přehlíženy. Přesto však i člunům by měla být věnována stejná, ne-li větší pozornost jako jejich mateřské lodí. Skutečnost, že člun byl nedílnou a životně důležitou součástí lodi někteří dokonce zcela opomíjejí a jednoduše jej vypustí ze stavby.

Poslední velká námořní bitva starověku
Síla Říše římské spočívala v pozemní armádě. Svými vojenskými výboji stále rozšiřovala své území. Jak se říše rozrůstala, tak se často začala dostávat do střetu s jinými národy a říšemi a to především s Kartágem. Řím zjistil, že nepostačuje území pouze

Tak to vše začalo. Expedice Kon-Tiki (Díl 1)
Bylo to u ohně na jednom tichomořském ostrově, kde starý domorodec vyprávěl Heyerdahlovi pověsti a příběhy svého rodu. Ale vraťme se pěkně na počátek.

Vasa - pozoruhodný osud pozoruhodné lodi
V naší nabídce je i model překrásné lodi Vasa, která však měla smutný osud. Loď i model jsou trochu stranou zájmu, a proto si zaslouží, abychom zde uvedli alespoň základní údaje.

Deník z cesty Kryštofa Kolumba - co se zachovalo (Díl 1.)
Kryštof Kolumbus a jeho úloha při objevení Ameriky je dostatečně známa a široce publikována. Podívejme se však na méně známou část celé mise, která však nejvíce zajímá

Návrat na obsah