MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
MODELY-LODI.cz
Dřevěné modely historických legend
Modely-lodi.cz
Přejít na obsah

Fakta, rady, příběhy - ročník 2010

Další ročníky článků  ->2020 - 2019 - 2018 - 20 7  2016 - 2015 -  2014 - 2013 - 2012(2) - 2012(1) - 2011 - 2010

Mořeplavec a objevitel Ameriky Kryštof Kolumbus
Osobnost Kryštofa Kolumba i jeho objevení Ameriky se nesmazatelně zapsalA do lidských dějin i když v jeho příběhu je mnoho událostí nejasných nebo sporných. Jeho jméno znělo italsky Christoforo Colombo,

Legendární první výprava Kolumba do Ameriky
Dne 3.8.1492 za úsvitu vyplul s flotilou tří lodí z přístavu Palose de la Frontera na jihozápadě Španělska. První lo
ď, Santa Maria, měla výtlak asi 100 tun, další dvě,

Druhá výprava Kolumba na nový kontinent
Urychleně byla vypravena druhá výprava a to mnohem v
ětší  celkem 17 lodí, která měla osídlit Hispaniolu, prozkoumat Kubu a zabránit jakémukoli pokusu Portugalců proniknout do oblasti. K výpravě byli přiděleni

Další v řadě výprav Kolumba za oceán
V r. 1498 se Kolumbus vydal do Západní Indie s další výpravou , v níž bylo i třicet žen, které se měly stát manželkami španělských osadníku. Tři z lodí pluly přímo na Hispaniolu,

Poslední cesta Kryštofa Kolumba do Nového světa
V květnu 1502 se Kolumbus vydal se čtyřmi loděmi na svoji poslední objevnou cestu. Mě
l zakázáno vstoupit na Hispaniolu. Proto se plavil dál, aby prozkoumal pobřeží

Jedinečná historie lodi Santa Maria
Santa Maria byla sice největší lodí celé eskadry, ale nebyla zvlášť velká ani na svou dobu. Kolumbus si tuto loď pronajal od majitele Juana de la Cosa, který plul na lodi jako lodivod. Santa Maria byla třístěžňová loď.

Replika vlajkové lodi Santa Maria
Replik slavných Kolumbových lodí existuje více. Asi nejvíce citované jsou repliky lodi Santa Maria, Pinta a Nina, které nechala postavit v roce 1992 vláda Španělska na počest uplynutí 500 let od výpravy Kryštofa Kolumba.

Historie lodi Pinta
Pinta byla třetí lodí první výpravy, kterou Kolumbus vedl. Loď byla typu karavela redonda s jednou ráhnovou plachtou na předním a hlavním stěžni a jednou latinskou plachtou na zadním stěžni.

Replika lodi Pinta
Replik slavných Kolumbových lodí existuje více. Asi nejvíce citované jsou repliky lodi Santa Maria, Pinta a Nina, které nechala postavit v roce 1992 vláda Španělska na počest uplynutí 500 let od výpravy Kryštofa Kolumba.

Vzrušující historie lodi Nina
Nina byla  karavela s latinskými plachtami na všech třech stěžních Tento typ lodi využívali španělé a potrugalci při obchodních cestách Středozemním mořem i pro objevitelské plavby.i

Pěkné záběry repliky lodi Nina
Replik slavných Kolumbových lodí existuje více. Asi nejvíce citované jsou repliky lodi Santa Maria, Pinta a Nina, které nechala postavit v roce 1992 vláda Španělska na počest uplynutí 500 let od výpravy Kryštofa Kolumba. Práce si vyžádaly miliony dolarů

Poutavá historie lodi Amerigo Vespucci
Ve 20 - tých létech minulého století italské válečné námořnictvo potřebovalo výcvikové lodě, aby poskytlo začínajícím námořníkům důkladnou zkušenost s prací na moři pod plachtami ve všech klimatických podmínkách. Proto se rozhodlo objednat

Fotagrafie skutečné lodi Amerrigo Vespucci
Amerigo Vespucci je v současné době jediným existujícím třípalubovým plnoplachetnikem

Podrobnější další informace o lodi A. Vespucci
Model lodi Amerigo Vespucci je vyráběn ve více provedeních a to jak rozměrově, tak různými výrobci. Historické osudy i foto dokumentace skutečné dochované lodi  je však shrnuta na jedno místo našich stránek

Čárka - kompasová ( point )
Plachetnice se prodírá temnou nocí. Paluba i posádka je bičována  bouří i proudy deště. Smysly všech jsou napnuty k prasknutí. Náhle hlídka zvolá " útesy 3 čárky na pravoboku ". Co to asi znamenalo? Jaké nebezpečí
Návrat na obsah